Начало

 

                          Основна дейност на дружество „Луис Карол“ е:          

   интензивно  чуждоезиково обучение

  изграждане на ценностна система и добродетели у децата