Луис Карол и математиката

Интересни факти от живота и творчеството на Луис Карол и неговия интерес към математиката:

Луис Кароли математиката