ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ

                

училище

                                                            Частно Начално Училище „Луис Карол“ е в процедура по лицензиране от МОН.

ЧНУ „Луис Карол“ е новият проект на Дружество „Луис Карол“ – организация, работеща  в сферата на образованието повече от 15 години, с опитен екип, разработени и утвърдени стандарти и програми.

Нашият опит: над 10 000 ученици, преминали обучение по програмата ни и успешно реализирани.

Нашата цел: Създаване на благоприятна среда за развитие на детската личност и стремеж към изграждане на ценностна система у детето.

 Нашите ученици от ЧНУ „Луис Карол“ ще посрещнем в нова материална база в София –

жк. „Младост“ 1, ул. „Методи Андонов“ № 6, ет. 1.

    Успели сме да разгърнем собствената си концепция за съвременно образование, която е заложена във всички дейности от ежедневието в нашето училище.

  • Модерна, красива и уютна материална база, съобразена на първо място с нуждите на малките ѝ  обитатели;
  • Паралелки от 10 – 12 ученици, което дава възможност за диференцирана работа, съобразена с индивидуалните възможности на всяко дете;
  • Екип, съчетал в себе си енергия, опит и мотивация за общ успех;
  • Изграждане на ценностна система и добродетели у децата;
  • Програми, надграждащи одобрените от МОН знания и умения;
  • Учене на два чужди езика от ранна училищна възраст;
  • Множество допълнителни дейности, чрез които да учат по забавен начин.