ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

                      Групови занимания  след 16.30 часа:

 • Изучаване на втори чужд език – руски, испански

 • Йога

 • Балетна школа 
 • Забавна математика

 • Ментална математика

 • Приложни изкуства

 • Архитектурна работилница
 • Вокална група

 • Театрални школи – актьорско майсторство и куклен театър

 • Компютърно програмиране и роботика

  Месечна такса: ориентировъчно 60 – 80 лева в зависимост от времетраенето и естеството на дейността.

                       Индивидуални дейности:

 • Училище за родители, целящо подкрепа при възпитанието на децата.

 • Логопедични услуги и консултации.

                         Социални мероприятия:

 • Ежегоден концерт

 • Спортен празник

 • Родители в клас

 • Часове по добродетели и етика

 • Участие в състезания и олимпиади