ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Заниманията на Дружество “ Луис Карол “  започват след приключване на часовете по програмата на училището  и приключват най- късно до 17.30 часа.

За подготвителен клас  се редуват свободни ситуации с продължителност 30 минути и отдих между тях. Ситуациите включват – часове по езиково обучение, занимания развиващи фина моторика, внимание и концентрация, както и нравствено обучение.

Английски език се изучава ежедневно по два учебни часа.

ПРОГРАМА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Вторият чужд език се изучава три пъти седмично по един учебен час.

ПРОГРАМА РУСКИ ЕЗИК – ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

ПРОГРАМА ИСПАНСКИ ЕЗИК – ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Втори чужд език се включва в програмата по желание на родителя/настойник и се доплаща.

 

Организация по транспорт:

Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача.

Договор за транспортна услуга

Маршрутите се определят в началото на учебната година.