ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

Целодневни летни занимания slunce

    Включва:

  • Всички дейности по време на лятното училище (еднодневни екскурзии, посещение на паркове и музеи, изучаване на английски език чрез използването му в реални ситуации, творчески ателиета, запознаване с професии и др.)

    НЕ включва:

  • Храна – заплаща се допълнително по 10 лв. на ден (обяд и подкрепителни закуски)

                              ТРАНСПОРТ (от и до дома)

  • ЧНУ „Луис Карол“ предлага транспорт за децата в две посоки от и до дестинация, посочена от родителите в договора. Транспортът се извършва от фирма ФЕЯ – Транс“ ЕООД  – дългогодишен партньор на Дружеството. Родителите, желаещи децата им да ползват транспорт, сключват индивидуален договор за тази услуга. 

  Такса целодневни летни занимания – 550 лв. за 1 месец

  Такса транспорт – ориентировъчно  200 – 230 лв. на месец, в двете посоки.