ПРИЕМ в ПЪРВИ и ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

               ЧНУ „Луис Карол“  обявява прием на целодневни  паралелки за обучение в Подготвителен и Първи клас през учебната 2020/2021 година.

  Приемът на заявления стартира след  15.12.2019 година.

   Място на подаване:

ЧНУ „Луис Карол“ с адрес: гр. София, Младост 1, ул. Методи Андонов с/у блок 64 , ет. 2 – централен офис,  GSM: 0886 541 097

Подаването на заявления е в периода от 08:30 до 12:00 и 14:00 до 18:00 часа.

 •  При подаване на заявление е задължително да представите  акт за раждане на детето.

 • Няма  изискване за адрес по местоживеене в района на училището.

                        УСЛОВИЯ и РЕД за КАНДИДАТСТВАНЕ в ЧНУ „Луис Карол“ 

 • Подаване на заявление за кандидатстване от родителя/настойник.

 • Насрочва се ден за явяване на тестово обследване.

 • След подаване на заявление ще получите анкета за родители, която да попълните собственоръчно и представите не по-късно от началото на обследването на детето.

 • В деня на подаване на заявление се заплаща и такса в размер на 80 лв., която покрива разходите по приемната процедура. При отказ таксата не се възстановява

 • Резултатите от приемната процедура се изпращат на e-mail посочен в заявлението, не по-късно от 3 седмици след провеждане на приемната процедура.

 • Родителите на одобрените деца ще бъдат поканени на интервю заедно с детето.

 Цел на подборната процедура:

Продължителността на тестовото обследване е 3 часа от – 09.00 до 12.00 часа и включва междинна закуска – плод. Допълнителна подготовка на детето не е необходима. Обследването обхваща предвидения за съответната възраст учебен материал.

 • За децата от подготвителен клас подборната процедура има за цел да установи психичната зрялост на 6 години, способностите им да се адаптират към нова среда, да се концентрират върху поставените теми по време на целодневният режим на работа, както и способността за усвояване и надграждане на знания.

 • За децата от първи клас по време на приемната процедура провеждаме тестове за училищна готовност и целодневен режим на работа, както и тест по английски език по теми, които родителите получават на e-mail.

                                        ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ:

    За подготвителен клас:

 • Сключване на договор.

* При сключване на договора  се заплаща такса записване, която гарантира мястото на детето. Тя е в размер на 500 лв. и не подлежи на връщане.

 • След подписване на договор, родителят/настойник е длъжен до 30.08. на съответната учебна година да представи:

 • удостоверение за преместване от детската градина, в която е било детето до момента (не се изисква за деца, които не са посещавали детско заведение);

 • Здравно-профилактична карта на детето;

     За първи клас:

 • Представяне на удостоверение за завършен подготвителен клас от детската градина или учебното заведение, което детето е посещавало;

 • Сключване на договор.

* При сключване на договора  се заплаща такса записване, която гарантира мястото на детето. Тя е в размер на 500 лв. и не подлежи на връщане;

 • След подписване на договор, родителят/настойник е длъжен до 30.08.2019 г. да представи:

 • Здравно-профилактична карта издадена на детето  от личния лекар;

                                  ТАКСИ

Годишна такса обучение Подготвителен клас в размер на 5800 лв

Начин на плащане: Две вноски по 2900  лв.

 • Първа вноска до 30.08. на съответната учебна година

 • Втора вноска до 31.01. на съответната учебна година

Таксата включва:

 • целодневни занимания по утвърдената програма на МОН

 • ежедневно изучаване на английски език

 • надграждаща авторска програма на училището (разнообразни предмети, подпомагащи ученето – музика, танци, рисуване, различни занимания, развиващи фината моторика,  часове по добродетели и др.). 

 • учебници

Годишната такса обучение покрива заниманията по време на учебната година официално обявена от МОН – от месец септември до месец май вкл.

Допълнително се заплаща:

 •  Храна:  сутрешна и подкрепителни закуски, обяд – 10 лева на ден

 • Извънкласни занимания

 • лятно училище

 • лагери

 • Транспорт (от и до дома)

    Годишна такса обучение от Първи до Четвърти клас в размер на 5400 лв.

Таксата включва:

 • целодневни занимания по утвърдената програма на МОН

 • ежедневно изучаване на английски език

 • надграждаща авторска програма на училището

 • учебници

Годишната такса обучение покрива заниманията по време на учебната година официално обявена от МОН – от месец септември до месец май вкл.

  Начин на плащане: Две вноски по 2700  лв.

 • Първа вноска до 30.08. на съответната учебна година

 • Втора вноска до 31.01. на съответната учебна година

  Допълнително се заплаща:

 •  Храна:  сутрешна и подкрепителни закуски, обяд – 10 лева на ден

 • Извънкласни занимания

 • лятно училище

 • лагери

 • Транспорт (от и до дома)

 •    ЧНУ „Луис Карол“ предлага транспорт за децата в две посоки от и до точка посочена от родителите в договора с транспортната фирма. Транспорта се извършва от фирма-превозвач дългогодишен партньор на дружеството. Родителите, желаещи  децата им да ползват транспорт, сключват индивидуален договор за тази услуга. Такса транспорт: ориентировъчно 200 – 230 лв. на месец, в двете посоки.

                                          ДНЕВЕН РЕЖИМ

  Прием на учениците от 07:30 часа до 08:00 часа

  Закуска от 08:00 до 08:30 часа

  Начало на сутрешен блок учебни часове от 08:30 часа

   Подкрепителна закуска и голямо междучасие от 10:00 до 10:30 часа

   Обяд от 12:00 часа до 12:30 часа

   Обеден отдих от 12:30 часа до 13:30 часа  (извеждане на вън)

  Подготовка за следобеден блок учебни часове от 13:30 до 14:00 часа

  Начало на следобеден блок учебни часове от 14:00 до 16:30 часа

Подкрепителна закуска и голямо междучасие от 15:00 до 15:30 часа

 Край на  учебните занимания: 16:30 часа

 • Родителите на децата, които не посещават допълнителни занимания след 16:30 часа са длъжни да вземат детето от училище до 16:45 часа.

 • Родителите на децата посещаващи допълнителни занимания след 16:30 часа са длъжни да вземат детето от училище до 18:00 часа.

  Родителите получават информация – в приемното време на учителите и директора и по e-mail. При необходимост може да бъдат  поканени на индивидуална среща.

 Родителски срещи се провеждат два пъти по време на учебната година.

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????      Учебната година в ЧНУ “ Луис Карол“ започва от първия работен ден на месец септември и приключва в последния работен ден на месец май.