За нас

       Вече 15 години прилагаме единствен по рода си образователен модел в България – обучение и възпитание, съобразени със съвременните потребности на децата, като си партнираме с общински училища, в които те са ученици.

      Организация „Луис Карол“  стартира дейността си през учебната 2005/2006 година с името „Послушковци“. Идеята, с която започнахме, е извънкласни занимания и чуждоезиково обучение на деца от 7 – до 11 – годишна възраст. На по-късен етап в програмата  включихме и ранното чуждоезиково обучение за деца от 6-годишна възраст и различни занимания в клубове по интереси. Ние успешно съчетаваме алтернативна и творческа общообразователна подготовка с изучаването на английски, руски и испански език. Разработили сме различни проекти и програми, имащи за цел  изграждането на личен стил и формиращи креативен тип поведение.          

         От 2018 година към програма за обучение на ученици по английски, руски и испански език от Подготвителен до 7 клас включихме и часове по БЕЛ и МАТ за ученици от 5 до 7 клас. 

              По същество: Ние съчетаваме ежедневно чуждоезиково обучение с отлична самоподготовка  по общообразователните предмети, както и цялостна грижа за децата – педагози, логопедични услуги, психологическа подкрепа, училище за родители. Към днешна дата обучаваме деца от 6 – до 14 - годишна възраст.

 В програмата за ученици от 5 до 7 клас са включени и часове по МАТ и БЕЛ, като крайната цел е успешно представяне на Националното външно оценяване в 7 клас.

        Мисия: Успешно съчетаваме алтернативна и творческа общообразователна подготовка с изучаването на английски, руски и испански език. Разработили сме различни проекти и програми, имащи за цел  изграждането на личен стил и формиращи креативен тип поведение.

Предлагаме обучение и възпитание, съобразени със съвременните потребности на децата, като си партнираме с училищата, в които те са ученици.

         Опит: До момента имаме 10 000 обучавани  ученици  за 15 години, успешно реализирали се в елитни гимназии и университети в България и Европа.

       Сертифициран център  от Университета Кеймбридж за подготовка на ученици за явяване на изпит за междунараден сертификат за владеене на английски език.

        На 02.09.2019 година  отваря врати Частно училище „Луис Карол“- плод на дългогодишен труд и натрупан опит в сферата на образованието и възпитанието на деца. 

 ПРОЕКТИ

     Обучението на децата е нашата основна цел, но екипът ни полага  усилия и за социалния живот в дружеството, като реализира свои авторски проекти, които  се предоставят  на родителите и децата  доброволно и безплатно.

                                        НАЙ-НОВИЯТ НИ ПРОЕКТ Е СПОРТЕН  ПРАЗНИК ПОД НАСЛОВ:

                                                              „ВРЕМЕТО ЛЕТИ, ПОИГРАЙ С МЕНЕ ТИ“

        Времето прекарано с децата е най-важното и те го знаят. Провокирани от тяхното желание да прекарат време с възрастните се обединихме около идеята  да посрещнем пролетта на 2019 година на открито и да им покажем, че знаем отборни игри и можем да  се забавляваме заедно.

  • Посредством игрите да дадем пример на децата как се сформира екип и как се работи в него.

  • Да покажем, че всеки участник е важен за крайния резултат и е част от едно цяло. 

1. “ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – КАТО ЧАСТ ОТ ЛИЧНОСТТА“

    За нравственото обогатяване  сме помислили с провеждането на Часове по добродетели. Те са уникални за нашата Организация и очаквани с нетърпение от учениците. 

          Ние вярваме, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва  и да умеят успешно да представят себе си.  Стараем се да предложим многопластово обучение, което да подпомогне изграждането на успешни личности.  

          „Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“

             За нас добродетели са както: уважението, състраданието, честността, така и вежливостта и добрите обноски, умението да се оставя положително първо впечатление, адекватното държание в различни ситуации.

2. „РОДИТЕЛИ В КЛАС“

Необходимост от проекта:

Липсва тясна връзка между всички участници в образователния процес:  училище -деца-родители.

Родителите  придобиват впечатления от децата и учителите „извън“ училището.

Цел на проекта:

Да даде възможност на родителите да съпреживеят част от учебното всекидневие на децата си.

3.ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ“

Защо  е важно?

  • Обогатява речника

  • Изгражда грамотността

  • Стимулира развитие на въображението

  • Развива функционалното мислене

Четенето и преразказът от ранна детска възраст е важно за ученето през целия живот.

4.СЕМЕЙНО УЧИЛИЩЕ

    Следвайки убеждението, че родителството е важна роля за всеки човек, която изисква знания и умения,  за които обществото не ни подготвя в достатъчна степен,  Дружество „Луис Карол“ отвори семейно училище. Целта е да   предоставя , полезна информация за родителите, които се интересуват от съвременното познаване и обяснение на детското развитие, от професионална гледна точка, както и от позицията  на  наблюдатели на често срещани проблеми на отношенческо ниво.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 Заедно с родителите и децата от дружеството  редовно  участваме в благотворителни каузи, като осигуряваме средства за тях.

 ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

       В преподаването на английски език „Луис Карол” има над десетгодишен опит. От 2012г. в програмата ни е застъпен руски език като втори, а от 2017 г. и испански език.

          Английският език се изучава  ежедневно  като основен и е задължителен за всички обучаващи се по програмата.

         В дейността, свързана със сертифицирането на децата изучавали английски език по програмата на дружеството, то  си партнира с Британския съвет за България по програмата Addvantagе / програма за международно сертифициране на деца от Университета Кеймбридж/.

Като партньор по програмата Addvantage на Британския съвет, екипът на дружество „Луис Карол“ е  награден с бронзов статут.

                                                                                                  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

       За учебните системи и литература по английски език наши партньори са  Book House официален представител на  Oxford University Press за България.

        За  културните  мероприятия на децата се грижат Театрална къща „Хора и кукли”, театър „Вилекула“

       Нашият екип гарантира качество само и единствено за чуждоезиковото обучение в извънкласните занимания, провеждани и организирани от нас, в рамките на договорните отношения с училището – партньор.

 

ПЪРВАТА СТЪПКА Е МЪЛЧАНИЕТО.
ВТОРАТА Е СЛУШАНЕТО,
ТРЕТАТА Е ЗАПОМНЯНЕТО,
ЧЕТВЪРТАТА – ПРАКТИКУВАНЕТО.