За нас

       Дружество  „Луис Карол“ стартира дейността си през учебната 2005/2006 година с името „Послушковци“. Идеята, с която започва дейността е насочена към чуждоезиково обучение, в извънкласни дейности, на деца от 7 до 11 годишна възраст. На по-късен етап  програмата за чуждоезиково обучение  е разширена  за деца  от 6  до 14 годишна възраст и обогатена с  различни занимания в клубове по интереси. Ние успешно съчетаваме алтернативна и творческа общообразователна подготовка с изучаването на английски и руски език. Разработили сме различни проекти и програми, имащи за цел, изграждането на личен стил и формиращи креативен тип поведение. Предлагаме Ви обучение и възпитание, съобразени със съвременните потребности на децата, като си партнираме с училищата, в които те са ученици.  

        От 2005 година  организацията работи в сътрудничество с 55 СУ „Петко Каравелов” кв. Дървеница, а от 2012 година и с 10 СУ “Теодор Траянов” в кв. “Младост“.

 Програмата ни е съобразена изцяло с грижа към децата и техните потребности, в стремежа ни да подпомогнем изграждането на пълноценни личности.

Екипът на „Луис Карол“ държи на синхрона в следните компоненти:

  • Съвместна работа на всяко ниво:  с родители; с учители; с ученици;
  • Учителски колектив, изграден от мотивирани и подготвени професионалисти
  • Създаване на благоприятна среда за изграждане на отговорни и уверени личности
  • Подготовка на ученици за международно сертифициране на Университета Кеймбридж в партньорство с Британски съвет за България 

       Освен чуждоезиковото обучение в часовете ни е застъпена и творческата работа (музика, танци, рисуване, различни занимания, развиващи фината моторика и др.). А за нравственото обогатяване  сме помислили с провеждането на Часове по добродетели. Те са уникални за нашата Организация и очаквани с нетърпение от учениците.

          Ние вярваме, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва  и да умеят успешно да представят себе си.  Стараем се да предложим многопластово обучение, което да подпомогне изграждането на успешни личности.  

          „Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“

  • За нас добродетели са както: уважението, състраданието, честността, така и вежливостта и добрите обноски, умението да се оставя положително първо впечатление, адекватното държание в различни ситуации.

       В преподаването на английски език „Луис Карол” има над десетгодишен опит. От 2012г. в програмата ни е застъпен руски език като втори, а от 2017 г. и испански език.

          Английският език се изучава  ежедневно  като основен и е задължителен за всички обучаващи се по програмата.

          В дейността, свързана със сертифицирането на децата изучавали английски език по програмата на дружеството, то  си партнира с Британския съвет за България по програмата Addvantagе / програма за международно сертифициране на деца от Университета Кеймбридж/.

Като партньор по програмата Addvantage на Британския съвет, екипът на дружество „Луис Карол“ е  награден с бронзов статут.

       За учебните системи и литература по английски език наши партньори са  Book House официален представител на  Oxford University Press за България.

        За социалните и културни мероприятия на децата се грижат Театрална къща „Хора и кукли”, театър „Вилекула“

       Нашият екип гарантира качество само и единствено за чуждоезиковото обучение в извънкласните занимания, провеждани и организирани от нас, в рамките на договорните отношения с училището – партньор.

 

ПЪРВАТА СТЪПКА Е МЪЛЧАНИЕТО.
ВТОРАТА Е СЛУШАНЕТО,
ТРЕТАТА Е ЗАПОМНЯНЕТО,
ЧЕТВЪРТАТА – ПРАКТИКУВАНЕТО.