За нас

  КРАТКА  ИСТОРИЯ

     Дружество „Луис Карол“ стартира дейността си през учебната 2005/2006 година, като Сдружение с името „Послушковци“. Идеята, с която започва дейността е насочена към чуждоезиково обучение, в извънкласни дейности, за деца от 7 до 11 годишна възраст. На по-късен етап програмата за чуждоезиково обучение  в извънкласни дейности е разширена  за деца  от 6  до 14 годишна възраст и обогатена с  различни занимания в клубове по интереси, както и втори чужд език.

     От 2012 година Сдружението променя името си на „Луис Карол“.

    През май 2015 година  Сдружението прекратява своята дейност  в двете училища партньори. Приемник и изпълнител на дейността от този момент става  Дружество с ограничена отговорност „Луис Карол“, регистрирано по ТЗ с основна дейност образователни и езикови курсове, както и организиране на извънкласни дейности на ученици за постигане на цялостен модел, обединяващ публичното и частното образование. 

    От 2005 година  организацията работи в сътрудничество с 55 СУ „Петко Каравелов” кв. Дървеница, а от 2012 година и с 10 СУ “Теодор Траянов” в кв. “Младост“.

ЗА ЕКИПА НИ

    Дългогодишният опит на дружеството е довел до отличен подбор на екип. Той е изграден от различни дипломирани  за работа с деца специалисти / педагози, логопеди, психолози, методици, специалисти по чуждоезиково обучение/. Успешно съчетаваме алтернативна и творческа общообразователна подготовка с изучаването на английски, руски и испански език. Разработили сме различни проекти и програми, имащи за цел, изграждането на личен стил и формиращи креативен тип поведение. Предлагаме обучение и възпитание, съобразени със съвременните потребности на децата, като си партнираме с училищата, в които те са ученици.  

  Програмата ни е съобразена изцяло с грижа към децата и техните потребности, в стремежа ни да подпомогнем изграждането на пълноценни личности.

Екипът на „Луис Карол“ държи на синхрона в следните компоненти:

  • Съвместна работа на всяко ниво: с ученици; с учители; с родители; 
  • Учителски колектив, изграден от мотивирани и подготвени професионалисти
  • Създаване на благоприятна среда за изграждане на отговорни и уверени личности
  • Подготовка на ученици за международно сертифициране на Университета Кеймбридж в партньорство с Британски съвет за България 

        В часовете ни освен чуждоезиковото обучение е застъпена и творческата работа (музика, танци, рисуване, различни занимания, развиващи фината моторика и др.)   

 ПРОЕКТИ

     Обучението на децата е нашата основна цел, но екипът ни полага  усилия и за социалния живот в дружеството, като реализира свои авторски проекти, които  се предоставят  на родителите и децата  доброволно и безплатно.

1. “ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – КАТО ЧАСТ ОТ ЛИЧНОСТТА“

    За нравственото обогатяване  сме помислили с провеждането на Часове по добродетели. Те са уникални за нашата Организация и очаквани с нетърпение от учениците. 

          Ние вярваме, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва  и да умеят успешно да представят себе си.  Стараем се да предложим многопластово обучение, което да подпомогне изграждането на успешни личности.  

          „Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“

             За нас добродетели са както: уважението, състраданието, честността, така и вежливостта и добрите обноски, умението да се оставя положително първо впечатление, адекватното държание в различни ситуации.

2. „РОДИТЕЛИ В КЛАС“

Необходимост от проекта:

Липсва тясна връзка между всички участници в образователния процес:  училище -деца-родители.

Родителите  придобиват впечатления от децата и учителите „извън“ училището.

Цел на проекта:

Да даде възможност на родителите да съпреживеят част от учебното всекидневие на децата си.

3.ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ“

Защо  е важно?

  • Обогатява речника
  • Изгражда грамотността
  • Стимулира развитие на въображението
  • Развива функционалното мислене

Четенето и преразказът от ранна детска възраст е важно за ученето през целия живот.

4.СЕМЕЙНО УЧИЛИЩЕ

    Следвайки убеждението, че родителството е важна роля за всеки човек, която изисква знания и умения,  за които обществото не ни подготвя в достатъчна степен,  Дружество „Луис Карол“ отвори семейно училище. Целта е да   предоставя , полезна информация за родителите, които се интересуват от съвременното познаване и обяснение на детското развитие, от професионална гледна точка, както и от позицията  на  наблюдатели на често срещани проблеми на отношенческо ниво.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 Заедно с родителите и децата от дружеството  редовно  участваме в благотворителни каузи, като осигуряваме средства за тях.

 ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

       В преподаването на английски език „Луис Карол” има над десетгодишен опит. От 2012г. в програмата ни е застъпен руски език като втори, а от 2017 г. и испански език.

          Английският език се изучава  ежедневно  като основен и е задължителен за всички обучаващи се по програмата.

         В дейността, свързана със сертифицирането на децата изучавали английски език по програмата на дружеството, то  си партнира с Британския съвет за България по програмата Addvantagе / програма за международно сертифициране на деца от Университета Кеймбридж/.

Като партньор по програмата Addvantage на Британския съвет, екипът на дружество „Луис Карол“ е  награден с бронзов статут.

                                                                                                  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

       За учебните системи и литература по английски език наши партньори са  Book House официален представител на  Oxford University Press за България.

        За  културните  мероприятия на децата се грижат Театрална къща „Хора и кукли”, театър „Вилекула“

       Нашият екип гарантира качество само и единствено за чуждоезиковото обучение в извънкласните занимания, провеждани и организирани от нас, в рамките на договорните отношения с училището – партньор.

 

ПЪРВАТА СТЪПКА Е МЪЛЧАНИЕТО.
ВТОРАТА Е СЛУШАНЕТО,
ТРЕТАТА Е ЗАПОМНЯНЕТО,
ЧЕТВЪРТАТА – ПРАКТИКУВАНЕТО.