Забавна математика

 СЪБОТНИ  ЗАНИМАНИЯ за различните възрастови групи.     

Организация „Луис Карол“ в партньорство с Център по забавна математика предлага програма за деца от 5 до 8  годишна възраст.

 Информация и записване - ТУК  

Цели:

Pазвиване на математическо мислене и прилагането му в различни учебни и житейски ситуации; запознаване с различни ситуации, интересни примери и факти, които помагат на децата сами  да откриват връзките и приложението на това, което научават в часовете по Забавна Математика и в училище;  повишаване на мотивацията, увереността и опита за решаване на нестандартни задачи;  удовлетворение от прогреса през годината и разбирането, че успехите идват заедно с положените труд и постоянство; усещането за принадлежност към една общност, в която всички се подкрепят и взаимно се радват на своите успехи и напредък.

Подход:

Заниманията се провеждат един път седмично  и представляват забавно-образователни срещи – практически дейности, с които децата разкриват сами увлекателната страна на математиката и засилват интереса си към нея. Курсът се състои  от 32 занимания разделени в пет модула: “Забавна аритметика“, “Забавна геометрия”, “Логически игри”, “Математика в природата” и “Математическо изкуство”. Групите са до 12 деца.

Програмата за предучилищната група следва методиката за група „Архимед”, а програмата за I клас – методиката за група „Фибоначи“ на Центъра по забавна математика.