Семейно училище

            Следвайки убеждението, че родителството е важна роля за всеки човек, която изисква знания и умения, но за която обществото не ни подготвя в достатъчна степен,       Организация „Луис Карол“ отвори семейно училище, за да предоставя , полезна информация за родителите, които се интересуват от съвременното познаване и обяснение на детското развитие, от професионалното виждане на често срещани проблеми  на отношенческо ниво и трудности за детето и за близките му. Съвети и препоръки относно отглеждането и възпитанието на детето.

          Насоки на родители за преодоляване на проблемите в детското развитие.

 • Нарушения във връзката между родителите и детето
 • Нарушения в психичните процеси на детето
 • Нарушения на поведението
 • Нарушения на емоциите
 • Криза във взаимоотношенията с партньора, липса на хармония в отношенията
 • Натрупани обиди, неудовлетвореност от връзката
 • Липса на разбирателство, конфликти
 • Трудности при разпределянето на отговорностите и задълженията в семейството
 • Трудности при взимане на решения
 • Конфликтни отношения с децата

  Родителството е създаване на хора*

  Вирджиния Сътър