УИКЕНД АНГЛИЙСКИ ЗА ДЕЦА

  (от 6-12 год. възраст)

  • Изпитва ли затруднения в часовете по английски език  Вашето дете ?
  • Смятате ли, че може да усвои повече материал ?

Е, нашите преподаватели са готови да помогнат !

Предлагаме индивидуални  ( или в маломерни групи)  уроци по езика.

Описание:

В часовете се провежда писмена и говорима подготовка, учене на езика под различни форми, интерактивни уроци, съобразени с най-новите тенденции в езиковото обучение.

В случай, че Вашето дете посещава индивидуалните уроци, вниманието към него ще бъде изцяло съобразено със специфичните му езикови потребности и възможности.

А ако изберете Вашето дете да посещава маломерните групи, то те ще бъдат сформирани на база определящ нивото тест, като децата ще бъдат групирани според техните знания или пропуски в тях.

Цена за един астрономически час при индивидуална работа с детето 25.00 лв.

Цена за един астрономически час при работа в маломерна група 20.00 лв.

Заявете Вашето желание за записване на lewis_carroll@outlook.com

Заявление за записване