Обучение

    Програмата ни за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности е съобразена изцяло с грижа към децата и техните индивидуални потребности, в стремежа ни да подпомогнем изграждането на пълноценни личности част от света.

     В часовете ни освен ранното чуждоезиково обучение е застъпена и творческа работа (музика, танци, рисуване, различни занимания, развиващи фината моторика, и др.). А за нравственото обогатяване  сме помислили с провеждането на Часове по добродетели. Те са уникални за нашата Организация и очаквани с нетърпение от учениците. Програмата за тях сме направили под методическото ръководство на Проект „Работилница за добродетели“ разработен от фондация „Благотворител“ в партньорство с фондация „Обичай това дете“. В нашата работилница – децата  усвояват знания за различните добродетели, разбират защо е нужно да ги практикуват, научават се да го правят по забавен и достъпен за възрастта им начин.

     Цел на обучението: Знанието на чужди езици е портал към света. Практикуването на добродетели е пътя към нравствено и духовно изграждане на личността на децата.

       Задачи: Формиране у децата на знания и умения за общуване с по-широк кръг от хора, посредством  използване на чужди езици.

И днес е в сила хилядолетният принцип: „Каквото посееш, това ще пожънеш.“