Добродетели

…….ЗА ДА ПОВЯРВАМЕ В ДОБРОТО, ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ГО ПРАВИМ……..

  

 Уважаеми читатели,

      Работещите в Дружество „Луис Карол“ се обединяват около тезата, че каквото посееш, това ще поникне. Сееш бури, жънеш урагани. Сееш здраво жито, пониква тежък клас. Сееш зло, пониква два пъти по-зло. Сееш добро, пониква стократно повече добрина.

      А замисляли ли сте до момента колко е наложително да говорим по-често и по- високо за ДОБРОТО. Да доказваме, че ТО съществува!

     Какво е добро? Как се прави добро? Това ще научат Вашите деца в нашата „Работилница за добродетели“.

      А добродетелите са „диаманти“, заложени във всяко сърце, но с нашите мисли, думи и дела те заблестяват или помръкват.

    Улисани в грижи и житейски проблеми, забравяме всичко, дори да се смеем, забравяме обич, културни обноски, а добрите постъпки, вежливите думи, протегнатата за добро ръка ще направи хората по-щастливи.

           Добродетелите са малка част от ценностите, оставащи непроменени във времето. Те ни помагат да вземаме съзнателни и несъзнателни решения, водещи към дългосрочно добър резултат за нас и за другите около нас. Например честност, търсене на знание, постоянство, оптимизъм, търпение, уважение, приятелство, добрина, състрадание, милосърдие, смелост и решителност, прошка…………….

         Добродетелите са пътепоказатели, които ни препоръчват посока, в която, ако поемем, исторически е доказано, че дългосрочно ще е добре за нас и за другите.

       Дори и пораснали, можем да се учим да бъдем по-добри, да се усъвършенстваме и да сме полезен пример за малките, които тепърва ще изграждат у себе си добрите маниери и нравствени качества.

                Защо е важно да познаваме и практикуваме добродетелите?

              Те са малка част от ценностите, оставащи непроменени във времето.

       В програмата ни за часовете по добродетели и етикеция са включени 20 теми за учебната година, съобразени с възрастовите особености на децата. 

Недей се отчайва, недей се навежда, не си позволявай да губиш надежда!

Защото макар да е жилаво злото  в човека, все пак побеждава доброто!

/Н. Йорданов/