Такси обучение

Такса записване (заплаща се еднократно при сключване на договор)     360 лв.

     ТАКСИ  ПК – 4 клас 

 
Годишна такса – обучение  в група  за ежедневно изучаване на английски  език   Годишна такса – обучение в група с ежедневно обучение по английски  език  и  изучаване на втори чужд език  1980 лв

2160 лв.

Годишна такса разделена на  девет равни месечни вноски – обучение  в група за ежедневно изучаване на английски език                                                                      Месечна такса с включен втори чужд език   220 лв            240 лв.
Задължителен /двуседмичен/ целодневен интензивен езиков курс  за новоприети – обучение от първи клас   240 лв.
Подготовка за сертификатни нива (Starters, Movers, Flyers) на Университета Кеймбридж за деца от 8 до 12 годишна възраст / за външни ученици /   600 лв.
                                                           ТАКСИ 5 – 7 клас                                                      
Годишна такса – обучение  в група  за ежедневно изучаване на английски  език  1800 лв.
Месечна такса- обучение  в група за ежедневно изучаване на английски език /девет равни месечни/   200 лв.
Месечна такса с включен втори чужд език   260 лв.
Допълнителни уроци по математика за 5-7 клас (в група / 144 уч. часа за уч. година)  120 лв.
Допълнителни уроци по бълг. ез.  за 5-7 клас (в група / 144 уч. часа за уч. година)  120 лв.
Уроци по математика/ бълг. език - за външни ученици                                                                                                  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ В АКАДЕМИЯ „ЛУИС КАРОЛ 200 лв.
Логопед  (индивидуално занимание / 40 мин.)  25 лв.
Психолог (индивидуална консултация с деца и  родители / 40 мин.)  35 лв.
Курс по български език за деца – чужденци   3 пъти седмично по два учебни часа (в група)  350 лв.
Курс по български език за деца – чужденци ежедневно по два учебни часа (в група) 500 лв.
                                                       ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ  
Цена за 1 месец с включена храна /обяд,следобедна закуска, плод/       450 лв. 
Цена за 3 седмици с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/       380 лв. 
Цена за 2 седмици с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/       260 лв. 
Цена за 1 седмица с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/       145 лв. 
 Цена за 1 ден   30 лв.
  •  Обявените цени са с включено ДДС
  • В цената на лятното училище  е включено: дневните екскурзии, транспорт до местата за посещение /билет и лектор/,  необходими материали за работа, както и ежедневни занимания по чужд език.

                              ОТСТЪПКИ:

  Отстъпка за второ дете –  10% от месечната му такса.

  Отстъпки за деца-близнаци – 15% от месечната им такса.

  Деца обучаващи  по програмата на дружеството  ползват преференциални цени:

  • за  лятно училище – 10% от обявените цени

 

                      ТАКСАТА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА:

 Ежедневно обучение по английски език 

 Обгрижване на децата във времето за отдих между учебните занятия

 Логопедични обследвания

 Психологическа подкрепа

 Индивидуални консултации с ученици

 Изчакване с придружител от 17.00ч.-17.30ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЗПЛАТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА:

Подготовка  за сертификатни нива (Starters, Movers, Flyers) на Университета Кеймбридж за деца от 8 до 12 годишна възраст

Часове по  добродетели и етикеция

Четене с разбиране

Музикален и забавен английски

Детска логика

Дискусии с психолога

Развитие на фина моторика

Развитие на двигателната активност

 

                   ТАКСАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

 Комплекти  учебници

 Храна

 Транспорт

 Придружител след 17.30ч.

 Мероприятия

 Такса за явяване на сертификатни нова (Starters, Movers, Flyers*)

 *Явяването на сертификатно ниво Flyers е задължително за всички ученици, завършващи   4-ти клас, желаещи да продължат посещаването на извънкласните дейности и след 4-ти   клас;