Такси обучение

Такса записване (заплаща се еднократно при сключване на договор)  360 лв.
                                                 ТАКСИ  ПК – 4 клас  
Годишна такса – обучение  в група  за ежедневно изучаване на английски  език  1980 лв.
Годишна такса разделена на  девет равни месечни вноски – обучение  в група за ежедневно изучаване на английски език   220 лв
Задължителен /двуседмичен/ целодневен интензивен езиков курс  за новоприети – обучение от първи клас   240 лв.
Подготовка за сертификатни нива (Starters, Movers, Flyers) на Университета Кеймбридж за деца от 8 до 12 годишна възраст   600 лв.
                                                   ТАКСИ 5 – 7 клас  
Годишна такса – обучение  в група  за ежедневно изучаване на английски  език  1620 лв.
Месечна такса- обучение  в група за ежедневно изучаване на английски език /девет равни месечни/   180 лв.
Такса с включен втори чужд език (3 пъти седмично)  220 лв.
Допълнителни уроци по математика за 5-7 клас (в група / 82 уч. часа за уч. година)  100 лв.
Допълнителни уроци по бълг. ез.  за 5-7 клас (в група / 82 уч. часа за уч. година)  100 лв.
                                                   ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ  
Логопед  (индивидуално занимание / 40 мин.)  25 лв.
Психолог (индивидуална консултация с деца и  родители / 40 мин.)  35 лв.
Курс по български език за деца – чужденци   3 пъти седмично по два учебни часа (в група)  350 лв.
Курс по български език за деца – чужденци ежедневно по два учебни часа (в група)  500 лв.
                                                       ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ  
Цена за 1 месец с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/       450 лв. 
Цена за 3 седмици с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/       380 лв. 
Цена за 2 седмици с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/       260 лв. 
Цена за 1 седмица с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/       145 лв. 
 Цена за 1 ден   30 лв
  •  Обявените цени са с включено ДДС
  • В цената на лятното училище  е включено: дневните екскурзии, транспорт до местата за посещение /билет и лектор/,  необходими материали за работа, както и ежедневни занимания по чужд език.

                              ОТСТЪПКИ:

  Отстъпка за второ дете –  10% от месечната му такса.

  Отстъпки за деца-близнаци – 10% от месечната им такса.

  Деца обучаващи  по програмата на дружеството  ползват преференциални цени:

  • за  лятно училище – 10% от обявените цени
  • за допълнителни курсове по математика и български език 5-7 клас -10% от обявените цени

 

                      ТАКСАТА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА:

  Ежедневно обучение по английски език

  *Изучаване на втори чужд език

  Допълнителна подготовка по общообразователните дисциплини (предмети)

 Обгрижване на децата във времето за отдих между учебните занятия

 Логопедични обследвания

 Психологическа подкрепа

 Индивидуални консултации с ученици

 Изчакване с придружител от 17.00ч.-17.30ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЗПЛАТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА:

Подготовка за всяко от сертификатните нива на Кеймбридж

Часове по  добродетели и етикеция

Четене с разбиране

Музикален и забавен английски

Детска логика

Дискусии с психолога

Развитие на фина моторика

Развитие на двигателната активност

 

                   ТАКСАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

 Комплекти  учебници

 Храна

 Транспорт

 Придружител след 17.30ч.

 Мероприятия

 Такса за явяване на сертификатни нова (Starters, Movers, Flyers*)

 *Явяването на сертификатно ниво Flyers е задължително за всички ученици, завършващи   4-ти клас, желаещи да продължат посещаването на извънкласните дейности и след 5-ти   клас;