Дневен режим

Заниманията на Дружество “ Луис Карол “  започват след приключване на часовете по програмата на училището  и приключват най- късно до 17.30 часа.

За подготвителен клас  се редуват свободни ситуации,  часове по езиково обучение и занимания развиващи фина моторика, внимание и концентрация

.За първи – четвърти клас заниманията са организирани в блокове, като един блок е равен на два учебни часа, където са включени часовете по чужди езици.

Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни занимания се изготвя в началото на учебната година, след като бъде изготвена  програмата на съответното училище.

Организация по транспорт:

Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача.

Маршрутите се определят в началото на учебната година.