Училища и партьори

Дружество „Луис Карол“ има сключени договори със следните училища за обучение по чужд език:

  • 55 СУ „П.Каравелов“ - гр. София, ж.к.Дървеница, http://www.55su.bg/ 
  • 10 СУ „Т.Траянов“ – гр. София, ж.к.  Младост 1, http://dhost.info/10sou/home.html
  • 131 СУ „К.А.Тимирязев“ – гр. София, ж.к. Младост 4, https://sou131.weebly.com/

В дейността, свързана със сертифицирането на децата изучавали английски език по нашата програмата,  дружеството има договорни отношения  с Британския съвет за България, като партньор по програмата Addvantage / програма за международно сертифициране на деца от Университета Кеймбридж/.

За учебните системи и литература наши партньори са Book House официален представител на  издателство Oxford University PressЗа организиране на ученически езикови лагери Orange.bg.

За социалните и културни мероприятия на децата се грижат Театрална къща „Хора и кукли“ (people-and-puppets.com) и театър „Вилекула“