Преподаватели

       Преподавателите по чужди езици, занимаващи се с децата  по учебната програма на дружество „Луис Карол“ са внимателно подбрани. Гордеем се с висококвалифициран колектив, надарен с таланти в различни области. Учителите ни работят не само за ограмотяването, но и за развитието на разнообразните дарби и интереси, притежаващи децата.

       Дружество „Луис Карол“ разполага със собствена програма за обучение, както и квалифицирани преподаватели и не ползва програми и  преподаватели на други организации.

Към момента част от екипа ни са:

Татяна Веселинова Манолова- методист чужди езици

Олена Георгиева Варсанова  РЕ

Николина Павлова Атанасова  АЕ

Маргарита Мирославова Манова  АЕ

Светослав Николаев Веселинов  АЕ

Стефана Филипова Иванова   АЕ

Росен Цветанов Цветков   АЕ

Елица Стойчева Славова   АЕ

Николета Ненова Колева   АЕ

Мартина Анатолиева Войнова АЕ

Мариана Георгиева-Божилова  АЕ

Инна Викторова Манасиева  АЕ и РЕ

Елена Янева Ганчева   АЕ

Катя  Петрова  Димова АЕ

Василена Димитрова Дукова  АЕ

Цветомира Светозарова Мартинова  ИЕ