Прием

12       34

                                                                          ВАЖНО!

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СРОКЪТ  ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС СЕ УДЪЛЖАВА ДО 18.05.2018 г. /включително/

При записване е необходимо да представите входящ номер от  училището, в което сте класирани за удостоверяване, че детето е записано в него.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Сутрин от 08:30 часа

Обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа

Вечер до 18:00 часа

 

 

 

 

 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  По програмата за  чуждоезиково обучение, в извънкласни дейности, на дружество „Луис Карол“ са включени единствено деца ученици на училищата, с които дружеството има сключени договори. Учениците са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“ . Английският език е основен –  изучава се ежедневно и е задължителен за всички ученици. По програмата се изучават  руски и испански език , като втори, в  групи с ограничен брой места. Вторият чужд език се изучава от детето по желание на родителя/настойник. Подаването на заявления за втори чужд език е след приема на ученика.

ОПИСАНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО – ГОТОВНОСТ ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ: Чуждоезиковото обучение  по програмата на  дружество „Луис Карол“ започва от шест годишна възраст. Приемът се осъществява след  провеждане на събеседване с детето  проведено от специалисти /педагози, психолози/. Интервю с родителите се провежда писмено посредством анкета.
Поради допълнителната натовареност на децата обучаващи се по  програмата на дружеството и прехода от детска градина към училищна среда, отразяващ се на емоционалната устойчивост на децата , по време на събеседването се прави обследване, което цели да покаже емоционалната устойчивост на детето, умението да работи в група, самостоятелно, и под инструкция на възрастен, за определено време. Обръща се внимание на когнитивните, езиковите, психомоторните умения на децата, психическата им зрялост, също така и адаптивните им способности.
Информация  за  ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ


ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ  СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕД  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОФИЦИАЛНО УТВЪРДЕНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩЕТО ПАРТНЬОР.


ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТ:
 Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача. Маршрутите се определят в началото на учебната година. Договора можете да видите в раздел ПОЛЕЗНО.