Прием

12       34
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, информация относно ПРИЕМА  В  ПОДГОТВИТЕЛEН КЛАС четете в падащото меню – прием подготвителен клас 2018/2019 година.Информация относно ПРИЕМА В ПЪРВИ  КЛАС, за учебната  2018/2019 ГОДИНА,  ще бъде публикувана на тази страница СЛЕД 31.01.2018 година.ОБЯВЯВАМЕ 9 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА, ПОРАДИ РАЗШИРЕНИЕ НА ГРУПИТЕ.

Условия за кандидатстване:

1. Подаване на заявление – става на e-mail адреса, посочен в раздел контакти или в централен офис. Заявление  можете да изтеглите ТУК.

2. След подаване на заявлението ще получите дата за обследване  на детето и анкета за родители, която е необходимо да попълните и представите в деня на събеседването.

Моля, прочете по-долу на същата страница описание на обследването.

За повече информация на телефоните посочени в раздел контакти и на посоченият e-mail адрес.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  По програмата за  чуждоезиково обучение, в извънкласни дейности, на дружество „Луис Карол“ са включени деца ученици на училищата, с които дружеството има сключени договори. Учениците са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“ . Английският език е основен –  изучава се ежедневно и е задължителен за всички ученици. По програмата се изучават  руски и испански език , като втори, в  групи с ограничен брой места. Вторият чужд език се изучава от детето по желание на родителя/настойник. Подаването на заявления за втори чужд език е след приема на ученика.
ОПИСАНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО – ГОТОВНОСТ ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ: Чуждоезиковото обучение  по програмата на  дружество „Луис Карол“ започва от шест годишна възраст. Приемът се осъществява след  провеждане на събеседване с детето и неговите родители, проведено от специалисти /педагози, психолози/.
Поради допълнителната натовареност на децата по  програмата за извънкласни дейности и прехода от детска градина към училищна среда, отразяващ се на емоционалната устойчивост на децата , по време на събеседването се прави обследване, което цели да покаже емоционалната устойчивост на детето, умението да работи в група, самостоятелно, и под инструкция на възрастен, за определено време. Обръща се внимание на когнитивните, езиковите, психомоторните умения на децата, психическата им зрялост, също така и адаптивните им способности. 
Информация  за  ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ


ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ  СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕД  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОФИЦИАЛНО УТВЪРДЕНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩЕТО ПАРТНЬОР.


ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТ:
 Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача. Маршрутите се определят в началото на учебната година.