ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС 2019/2020 г.

                                                                            Моля, прочетете информацията до край!

Дружество „Луис Карол” обявява прием нa ученици за извънкласно ежедневно чуждоезиково обучение на деца от пети клас за учебната 2019/2020 г.   Програмата за обучение е разработена за периода 5-7 клас. Обучението ще се  предлага за деца ученици на училищата,  с които имаме договорни отношения 10 СУ „Т.Траянов“  – Младост 1 , след приключване на часовете по програмата на училището. УСЛОВИЯ:

1. Подаване на  заявление за кандидатстване  в срок от 27.05.2018 г. до 15.06.2018 г. в ЦЕНТРАЛЕН ОФИС с адрес:  Младост 1, бул. А. Сахаров №11, Търговски комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37.

Всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа

2. Представяне на сертификат  на университета Кеймбридж – ниво FLYERS 

3.   Явяване на психологическо обследване 

Дата за явяване на обследване, родителя получава при подаване на заявление

 

Допълнителни условия:

 • Завършен четвърти клас с минимален успех Мн.Добър 5.00

В деня на психологическото обследване родителят трябва да представи заверен  ученически бележник  за завършен  четвърти клас.

Подалите заявление и изпълнили всички условия ще получат на e-mail покана за сключване на договор и срок за подписването му.

 •  При подписване на договор сe заплаща:

такса записване в размер на 360 лв.

комплект учебници за  учебната 2019/2020 година – приблизително 100 лв.

 

Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата,  с които дружество „Луис Карол“ има сключени договори. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, на което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. Бъдещите ученици са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. Приема на учениците в пети клас на училището се извършва  по реда определен  педагогическия съвет и директора  на съответното училище.

Всеки родител е длъжен да се информира, относно приема за  учебната 2019/2020 година, от интернет страницата на училището, в което  кандидатства. 

Повече за целите, програмата и очакваните резултати от обучението от пети до

седми клас, можете да прочетете на сайта  в раздел: „Чуждоезиково обучение”.

Часовете по английски  език ще се провеждат ежедневно по един астрономически час, след приключване на редовните часове по програмата на училището.

По избор на родителите освен ежедневните занимания по английски език детето може да посещава и допълнителни курсове от 5 до 7 клас:

 • група с изучаване на испански език като втори – два пъти седмично по един астрономически час
 • група  с изучаване на руски език като втори  – два пъти седмично по един астрономически час
 •  надграждащ курс  по математика – два-три пъти седмично един учебен час
 • надграждащ курс по български език –  два-три пъти седмично един учебен час

Групи ще бъдат сформирани при сключени минимум 10 договора с родители, подали заявление и посочили желанието си за включване в група .

Предимства на  ежедневeн езиков курс:

 • Максимално се запазва досегашният ритъм на децата за ежедневно учене на език и организация на учебния ден. Нещо изключително важно, предвид множеството промени, които настъпват в следващия етап на обучение.
 • Предвиденият астрономически час обучение по чужд език е едновременно достатъчен и не прекалено натоварващ, така че децата да имат време за подготовка на домашните работи и по останалите предмети.
 • Времето за провеждане на курса (всеки ден, след приключване на училище по програмата на МОН) дава възможност вечерите на учениците, както и съботите и неделите, да са свободни и да се оползотворяват пълноценно.

 

УСЛОВИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТНО НИВО FLYERS, ЗА ВЪНШНИ ДЕЦА ОРГАНИЗИРАН ОТ  НАС:

 • Контролен тест за определяне на ниво -провежда се от методика на дружеството
 • За успешното полагане на изпитите на Университета Кеймбридж на учениците е необходима специализирана подготовка
 • Организирането на изпита и  регистрацията на учениците се поема от екипа на дружеството
 • Цена за явяване на изпита 155 лв.