ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 2019/2020 г

 

 Уважаеми родители,

Моля, четете  информацията до край!

ВАЖНО!  Срокът за подаване на заявления  за  ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение  за учебната 2019/ 2020 година за ученици на 131 СУ „К.А. Тимирязев“ се удължава до  30.09.2019 г.

За следващата учебна година е предвиден допълнителен прием на приблизително 10 деца в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС.

Обучението се предлага за деца ученици на училищата в кв. Дървеница и Младост,  с които имаме договорни отношения, след приключване на часовете по програмата на съответното училище.

Документи  се приемат в срок до 30.09.2019  г. (всеки работен ден)  в ЦЕНТРАЛЕН ОФИС с адрес:

Младост 1, бул. А. Сахаров №11,

Търговски комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37   –   от 08.30 до 17.30 часа

 1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

    За  прием – обучение по програмата на „Луис Карол“ в предучилищен клас, могат да кандидатстват всички деца навършващи 6 години през 2019 г.  Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на дружеството подава в срок:
  • заявление за кандидатстване по образец, заедно с декларация,  че е запознат и е съгласен с условията по приема;
  • представя акт за раждане на детето;
            При подаване на заявление родителят, заплаща такса 40 лв. за обезпечение на  тестовото обследване и получава входящ номер с дата, час и място на явяване за събеседване с детето.
                      След подаване на заявление на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня,  в който детето ще се яви за тестово обследване. Анкетата се представя в Централен офис.
 
2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ
 
Уважаеми родители,
За явяване на тестово обследване децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит!

Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози – измерва когнитивните, езиковите, психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

  • Кандидатите явили се на тестово обследване, получават на e-mail отговор:  „към момента детето е показало  готовност за режим с по-голяма натовареност“ или  „към момента детето не е показало готовност за режим с по-голяма натовареност“.
При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.
 
            Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете, след предварителна заявка на e-mail.   Разглеждането на работите е  по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на  тестовото изследване.
След прием  и записване на детето може да бъде избран втори чужд език – руски или испански.
 

3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА

             Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които дружество „Луис Карол“ има сключени договори. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, на което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. Бъдещите ученици са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. Приемът на учениците в подготвителна група на училището се извършва  по реда определен от Столичен общински съвет и Педагогическия съвет на съответното училище чрез електронна система.

Всеки родител е длъжен да се информира, относно приема за  учебната 2019/2020 година, от интернет страницата на училището, в което  кандидатства. 

 

4. УСЛОВИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ 

               Родителите на одобрените деца ще получат на e-mail подробно описание на процедурата по записване. При подписване на договор сe заплаща такса записване. В раздел извънкласни дейности можете да се запознаете с чуждоезиковото обучение провеждано  от дружеството в училищата партньори и таксите за обучение.

ВАЖНО: Сключването на договор и попълване на необходимите документи става след излизане на официалната класация и записване в  училищата.

 

 5. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 6 И 7 ГОДИШНИ ДЕЦА

              Специализирана подготовка на детето не е необходима. То трябва да е усвоило необходимите за възрастта навици и умения. За улеснение на родителите, желаещи допълнително да работят с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература.

         

                   На училище с игра – Издателска къща „Анубис“, автор: проф. Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева

КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика