ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 2020/2021 г.

                     ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

  Дружество „Луис Карол“ обявява  допълнителен прием  за обучение в Подготвителен  клас през учебната 2020/2021 година за училищата партньори в кв. Младост.

 Прием на заявления  от 20.08. до 11. 09. 2020 година.

Попълненото  заявлението можете да изпратите на  имейл: info@luiskarol.com: Заявление-Декларация ПК 2020 

Уважаеми родители,

Моля, четете  информацията до край!
                                                                                     ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА
 • Приемът на учениците в подготвителна група на училището се извършва чрез ИСОДЗ по реда, определен с „Наредба за прием на деца в  общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община“
 • Всеки родител е длъжен да се информира от интернет страницата на училището – партньор, в което  кандидатства, относно приема за учебната 2020/2021 година. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. 
 • Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество „Луис Карол“ има сключени договори, явили се на обследване и покрили необходимия минимум изисквания.
 • Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. 
                                                                                  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В „ЛУИС КАРОЛ“
    Приемът на заявления за ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение по програмата на Луис Карол“ за учебната 2020/2021 година стартира от 02. 03. 2020 г.   
    За учебната 2020/2021 година е предвиден прием на приблизително 150 деца в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС за училищата партньори:
    55 СУ П. Каравелов“ – кв. Дървеница
    10 СУТ. Траянов“ – жк Младост 1
    131 СУК. А. Тимирязев“ – жк Младост 4

 Документи се приемат в  ЦЕНТРАЛЕН ОФИС  с  работно време всеки ден от понеделник до петък от 09.00 часа до 17.30 часа. Съобразно разпоредбите на Министерството на здравеопазването Ви информираме, че в офиса ще се допуска по един родител за подаване на заявление. Даваме Ви също възможност заявлението да бъде изпратено на  имейл: info@luiskarol.comЗаявление-Декларация ПК 2020 

адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1-Покрит зеленчуков пазар) бул. А.Сахаров №11, ТК „РЕЯ“ ет. 2, офис 37.

1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
    За прием – обучение по програмата на „Луис Карол“ в предучилищен клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2020 г. Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Дружеството, трябва да подаде в срок:
 • заявление за кандидатстване по образец, заедно с декларация,  че е запознат и е съгласен с условията по приема; 
 • при подаване на заявление родителят/настойникът представя акт за раждане на детето;
 •  датата за провеждане на обследването се определя след подаване на заявление.
 •  на посоченият от Вас e-mail ще получите: 

             1. анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня,  в който детето ще се яви за тестово обследване. Анкетата се представя в Централния офис.
               2. Описание на компонентите, включени в обследването, което протича в рамките на 2 и половина астрономически часа.

 • Явяването на детето на обследването се заплаща при подаване на заявление – 40 лв.

 2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ

 •  Явяване на детето на тестово обследване  – децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит! Спазването на графика, определен предварително, и изпълнението на поставените условията е задължително.
 •  Подборната процедура  се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози – измерва когнитивните, езиковите и психомоторните умения на кандидатите с оглед на изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.
    Кандидатите, явили се на тестово обследване, получават  отговор на e-mail до две седмици след провеждане на обследването. В него ще бъде описан резултатът от обследването.  При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.
3. УСЛОВИЯ  И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ 
     Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване. При подписване на договор сe заплаща еднократна такса „записване“ в размер на 360 лв. В раздел „Извънкласни дейности можете да се запознаете с чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори и с таксите за обучение.
ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи за записване в „Луис Карол“  става след излизане на класацията в електронната система и записването на децата в училищата. 
4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 6  И  – ГОДИШНИ ДЕЦА
              Специализирана подготовка на детето не е необходима. То трябва да е усвоило необходимите за възрастта навици и умения. За улеснение на родителите, желаещи допълнително да работят с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература.
         На училище с играавтори: проф. д-р Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева, Издателска къща Анубис“, 2013 г.
КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика.