ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 2020/2021 г.

 

 Уважаеми родители,

Моля, четете  информацията докрай!

Приемът на заявления за ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение за учебната 2020/ 2021 година стартира от 02.03.2020 г.     

За учебната 2020/2021 година е предвиден прием на  150  деца в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС за училищата партньори – 55 СУ „П.Каравелов“ – кв. Дървеница, 10 СУ“Т.Траянов“ – ж.к. Младост 1, 131 СУ“К.А.Тимирязев“ – ж.к. Младост 4.

Приемът на документи е в срок до 30.04.2020 г. (всеки работен ден) в ЦЕНТРАЛЕН ОФИС с адрес: Младост 1, бул. А. Сахаров“ № 11,  комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37   –  от 08:30 до 17:30 часа

 

 1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

    За  прием – обучение по програмата на „Луис Карол“ в предучилищен клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2020 г. Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Дружеството, трябва да подаде в срок:
 • заявление за кандидатстване по образец, заедно с декларация,  че е запознат и е съгласен с условията по приема. 
 • при подаване на заявление родителя/настойника представя акт за раждане на детето;
 •  датата за провеждане на обследването се определя след подаване на заявление.
 •  на посоченият от Вас e-mail ще получите: 
 •              1. анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня,  в който детето ще се яви за тестово обследване. Анкетата се представя в Централния офис.
 •                2. Описание на компонентите включени в обследването, което протича в рамките на 2 и 1/2 астрономически часа.
 • Явяването на детето на обследването се заплаща в деня на  подаване на заявление – 40 лв.
 
2. ПРОЦЕДУРА ПО  ПРИЕМ
 
 •  Явяване на детето на тестово обследване  – децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит! Спазването на графика определен предварително и изпълнението на поставените условията е задължително.
 •  Подборната процедура  се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози – измерва когнитивните, езиковите и психомоторните умения на кандидатите с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.
 • Кандидатите, явили се на тестово обследване, получават  отговор на e-mail до две седмици след провеждане на обследването. В него ще бъде описан резултата от обследването.  При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият независимо от резултата му.
 

3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА

 • Приемът на учениците в подготвителна група на училището се извършва чрез електронна система по реда, определен от Столичния общински съвет и Педагогическия съвет на съответното училище.
 • Всеки родител е длъжен да се информира, относно приема за  учебната 2020/2021 година, от интернет страницата на училището, в което  кандидатства. 
 • Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество „Луис Карол“ има сключени договори.
 • В групите ще се обучават само деца явили се на обследване и покрили необходимия минимум изисквания.
 • Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което са избралито  да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. 
 • Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. 

4. УСЛОВИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ 

     Родителите на одобрените деца  получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване. При подписване на договор сe заплаща първа вноска – част от годишната такса, която е в размер 360 лв. В раздел извънкласни дейности можете да се запознаете с чуждоезиковото обучение провеждано  от дружеството в училищата партньори и таксите за обучение.

ВАЖНО: Сключването на договор и попълване на необходимите документи става след излизане на официалната класация и записване в  училищата.

 

 5. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 6 И 7 ГОДИШНИ ДЕЦА

              Специализирана подготовка на детето не е необходима. То трябва да е усвоило необходимите за възрастта навици и умения. За улеснение на родителите, желаещи допълнително да работят с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература.

         На училище с игра – Издателска къща „Анубис“, автор: проф. Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева

КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика