Прием подготвителен клас 2018/2019 г

 

 ПРИЕМ за учебната  2018/ 2019 година, на деца  за  ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение.  

Обучението ще се предлага за деца ученици на училищата,  с които имаме договорни отношения – 10 СУ „Т.Траянов“  – Младост 1 и  55 СУ „П.Каравелов“ –  кв. Дървеница, след приключване на часовете по програмата на съответното училище.

 1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За  прием – обучение по програмата на „Луис Карол“ в предучилищен клас, могат да кандидатстват всички деца навършващи 6 години през 2018 г.  Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на дружеството подава в срок:
  • заявление за кандидатстване по образец, заедно с декларация,  че е  запознат и съгласен с условията по приема
  • копие от акт за раждане на детето.
 При подаване на заявление родителят, заплаща такса 40 лв. за обезпечение на  тестовото обследване и получава входящ номер с дата, час и място на явяване за събеседване с детето.
След подаване на заявление на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите в Централен офис на дружеството, заедно с  три рисунки на детето  на следните теми:
 
  • Моето семейство
  • Моите приятели
  • Тема по избор на детето

Изисквания към рисунките:

  • да бъдат нарисувани на лист- формат А4.
  • материалите за работа са по избор.
2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ
Уважаеми родители,
За явяване на тестово обследване децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит!
Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Кандидатите получават на e-mail в периода 16.04 до 30.04.2018 г. отговор:  „към момента детето е показало  готовност за режим с по-голяма натовареност“ или  „към момента детето не е показало готовност за режим с по-голяма натовареност“.
При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.
 Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете, след предварителна заявка на e-mail от 11.06.2018 г. до 15.06.2018г.  Разглеждането на работите е в периода 18.06. – 20.06.2018г., по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на  тестовото изследване.
 По желание на родителите след прием  и записване на детето може да бъде избран втори чужд език – руски или испански.

3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА

    Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които дружество „Луис Карол“ има сключени договори. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, на което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. Бъдещите ученици са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. Приема на учениците в подготвителна група на училището се извършва  по реда определен от Столичен общински съвет и педагогическия съвет на съответното училище.

Всеки родител е длъжен да се информира, относно приема за  учебната 2018/2019 година, от интернет страницата на училището, в което  кандидатства. 

 

4. УСЛОВИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ :

Родителите на одобрените деца ще получат на e-mail подробно описание на процедурата по записване.

  •  При подписване на договор сe заплаща такса записване 

ВАЖНО: Сключването на договор и попълване на необходимите документи става след излизане на официалната класация и записване в  училищата.

 

 5. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 6 И 7 ГОДИШНИ ДЕЦА

     Специална подготовка на децата не е необходима. За улеснение на родителите, желаещи допълнително да работят с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература.

Тест за училищна готовност – Издателство „Изток-Запад“,автор: Пламен Калчев-доктор на психологическите науки

На училище с игра – Издателска къща „Анубис“, автор: проф. Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева

КРОКОТАКматериали за внимание, концентрация и фина моторика