Прием първи клас 2018/2019 г

 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 За прием – обучение по програмата на „Луис Карол“ в първи клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 7 години през съответната година.
Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за обучение по  програмата на дружеството:
  • Попълва заявление за кандидатстване по образец, заедно с декларация  за запознаване и приемане на условията по приема
  • Прилага копие от акт за раждане на детето.
  • При подаване на заявление родителят заплаща такса 40 лв. за обезпечение на тестовото обследване  и получава входящ номер с дата, час и място на явяване за събеседване с детето. На посоченият от Вас e-mail адрес ще получите анкета за родители, темите по английски език и примерен тест за училищна готовност. Анкетата трябва да попълните собственоръчно и да представите в Централен офис на дружеството  в срок до 10.05.18 г.
     

Приемът по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности се извършва въз основа на  изпит по английски език и тест за училищна готовност на детето.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ

  Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози, преподавател по английски език. Измерват се когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

Кандидатите получават на e-mail в периода  14.05.2018 г. до 15.05.2018 г. отговор:- „Към момента детето  е показало  готовност за режим с по-голяма натовареност и е покрило необходимия минимум от знания по английски език“ или  „към момента детето не е показало  готовност за режим с по-голяма натовареност и не е покрило необходимия минимум от знания по английски език“.

Родителите на одобрените деца ще получат на e-mail подробно описание на процедурата по записване.

При кандидати близнаци, когато единия близнак е приет, се записва и другият.

Задължително условие: Новоприетите деца за обучение по програмата в първи клас  да посещават двуседмичен платен интензивен езиков курс, преди началото на учебната година.

Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете, след предварителна заявка на e-mail от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г. Разглеждането на работите е в периода 18.06 – 20.06.2018 г. по предварително изготвен график.. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.

 

 

3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА

    Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата,  с които дружество „Луис Карол“ има сключени договори. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, на което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. Бъдещите ученици са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. Приема на учениците в първи клас на училището се извършва  по реда определен от Столичен общински съвет и педагогическия съвет на съответното училище.

Всеки родител е длъжен да се информира, относно приема за  учебната 2018/2019 година, от интернет страницата на училището, в което  кандидатства. 

 

4. УСЛОВИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ :

Родителите на одобрените деца ще получат на e-mail подробно описание на процедурата по записване.

При подписване на договор сe заплаща:

  •  такса записване 
  • задължителен за новоприети  интензивен езиков курс 

ВАЖНО: Сключването на договор и попълване на необходимите документи става след излизане на официалната класация и записване в  училищата.

КОМПОНЕНТИ ИЗРАЗЯВАЩИ ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

Убедете се притежава ли вашият бъдещ първокласник следните характеристики:

Социално развитие: детето е общително, неагресивно, лесно се адаптира към нова обстановка /на гости, при пътуване /

Умения за организация: изпълнява задача по образец, довежда работата до края, забелязва допуснатите неточности и грешки

Умее ли детето да действа по правила и да контролира своите действия?

Общо развитие: има елементарен запас знания за обкръжаващия свят, за себе си, открива сходства и различия в предметите, умее да прави изводи

Развитие на вниманието и паметта: може да концентрира вниманието си 10-15 минути, да запомни 10 различни думи или четиристишие след три-четири повторения

Ниво на развитие на речта: Това е един от най-важните критерии за готовност за училище.

Речево развитие: произнася ясно всички звукове, построява правилно изреченията си,  може да състави разказ по картинки,  развитие на фонематичния слух.

Фина моторика и зрително-моторна координация: Без тях детето ще се затруднява да пише. Обърнете внимание как то държи молива или флумастера. Оцветяването е важен момент от предварителната подготовка на детето за училище.   Следете  да не  излиза от контура на картинката и да не остават бели полета във вътрешността на изображението. Не пропускайте да забележите как детето държи ножичката и колко успешно умее да изрязва с нея.

Зрително-пространствено възприятие: способно е да прерисува фигури, букви, цифри, да различава тяхното положение в пространството  / горе-долу, ляво-дясно /

Личностно развитие: детето има желание да се учи, стреми се да направи нещо добро-похвално, активно се интересува от новото, разбира кое е добро и кое е лошо

Препоръчителна литература за подготовка на 6 и 7 годишни деца:

Тест за училищна готовност – Издателство „Изток-Запад“, автор:Пламен Калчев-доктор на психологическите науки

На училище с игра – Издателска къща „Анубис“, автор: проф. Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева

КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика