ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2019/2020 г

    Уважаеми родители,

    Моля, четете  информацията докрай!

    ПРИЕМЪТ на заявления за ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение за учебната 2019/ 2020 година, за ученици на 131 СУ К.А.Тимирязев“, приключва на 30. 09. 2019 г.

    За следващата учебна година е предвиден допълнителен прием на приблизително 10 деца в ПЪРВИ КЛАС.

    Обучението се предлага за деца ученици на училищата, с които имаме договорни отношения в жк. Младост и  кв. Дървеница, след приключване на часовете по програмата на съответното училище.

    Документи се приемат до 30. 09. 2019 г. (всеки работен ден) в ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС с адрес: Младост 1, бул. А. Сахаров“ № 11, комплекс РЕЯ“, ет. 2, офис 37   –  от 08:30 до 17:30 часа

    1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

     За прием – обучение по програмата на Луис Карол“ в първи клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 7 години през 2019 г.
    Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава  по  програмата на Дружеството, подава в срок:
  • заявление за кандидатстване по образец и декларира, че е запознат и  е съгласен с  условията по приема;
  • представя акт за раждане на детето.

      При подаване на заявление родителят заплаща такса 40 лв. за обезпечение на тестовото обследване  и получава входящ номер с дата, час и място за явяване на обследване на детето. 

      След подаване на  заявление на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите анкета за родители, темите по английски език и примерен тест за училищна готовност. Анкетата трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня, в който детето ще се яви за тестово обследване. Анкетата се представя в Централния офис.

    Приемът по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности се извършва въз основа на изпит по английски език и тест за училищна готовност на детето.

    2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ

    Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и преподавател по английски език. Измерват се когнитивните, езиковите и психомоторните умения на кандидатите с оглед на изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

    Кандидатите получават на e-mail отговор: Към момента детето е показало  готовност за режим с по-голяма натовареност и е покрило необходимия минимум от знания по английски език“ или „Към момента детето не е показало готовност за режим с по-голяма натовареност и не е покрило необходимия минимум от знания по английски език“.

    При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият независимо от резултата му.

    Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете след предварителна заявка на e-mail. Разглеждането на работите е по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.

    След прием и записване на детето може да бъде избран втори чужд език – руски или испански.

     3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА

    Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество Луис Карол“ има сключени договори. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на учебното заведение, така и Правилника за вътрешния ред на Дружество Луис Карол“. Приемът на учениците в първи клас на училището се извършва по реда, определен от Столичния общински съвет и Педагогическия съвет на съответното училище.

   Всеки родител е длъжен да се информира относно приема за учебната 2019/2020 година от интернет страницата на училището, в което кандидатства, или на място – в училището . 

     4. УСЛОВИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ :

    Родителите на одобрените деца ще получат  в срок  от 07. 05. 19 г. до 10. 05. 19 г.   на e-mail подробно описание на процедурата по записване. При подписване на договор сe заплаща такса записване. В раздел Извънкласни дейности може да се запознаете с чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори, и  с таксите за обучение.

    Задължително условие: Новоприетите деца за обучение по програмата в първи клас от учебната 2019/2020 г. да посещават двуседмичен платен интензивен езиков курс по английски език в периода 02. 09. 19 г. до 13. 09. 19 г. Курсът е целодневен от 08:30 до 17:30 часа, с осигурен обяд и следобедна закуска.

    ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след излизане на официалната класация и след записването на учениците в  училищата.

    5. КОМПОНЕНТИ, ИЗРАЗЯВАЩИ ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

    Убедете се притежава ли Вашият бъдещ първокласник следните характеристики:

    Социално развитие: детето е общително, неагресивно, лесно се адаптира към нова обстановка /на гости, при пътуване /;

    Умения за организация: изпълнява задача по образец, довежда работата до края, забелязва допуснатите неточности и грешки;

    Умее ли детето да действа по правила и да контролира своите действия;

    Общо развитие: има елементарен запас от знания за обкръжаващия свят, за себе си, открива сходства и различия в предметите, умее да прави изводи;

    Развитие на вниманието и паметта: може да концентрира вниманието си 10 – 15 минути, да запомни 10 различни думи или четиристишие след три-четири повторения;

    Ниво на развитие на речта: това е един от най-важните критерии за готовност за училище.

    Речево развитие: произнася ясно всички звукове, построява правилно изреченията си, може да състави разказ по картинки; развитие на фонематичния слух;

    Фина моторика и зрително-моторна координация: без тях детето ще се затруднява да пише. Обърнете внимание как то държи молива или флумастера. Оцветяването е важен момент от предварителната подготовка на детето за училище. Следете да не  излиза от контура на картинката и да не остават бели полета във вътрешността на изображението. Не пропускайте да забележите как детето държи ножичката и колко успешно умее да изрязва с нея;

    Зрително-пространствено възприятие: детето е способно  да прерисува фигури, букви, цифри, да различава тяхното положение в пространството  /горе – долу, ляво – дясно/;

    Личностно развитие: детето има желание да се учи, стреми се да направи нещо добро и похвално, активно се интересува от новото, разбира кое е добро и кое е лошо.

    6. Препоръчителна литература за подготовка на 6- и 7- годишни деца:

   1.  На училище с игра“ – Издателска къща Анубис“, автор: проф. Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева.

   2.  КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика.