ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2019/2020 г

Уважаеми родители,

Моля, четете  информацията до край!

ПРИЕМЪТ на заявления  за  ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение  за учебната 2019/ 2020 година,  за ученици на 131 СУ „К.А.Тимирязев“ приключва на 30.09.2019 г.

За следващата учебна година е предвиден допълнителен прием на приблизително 10 деца в ПЪРВИ КЛАС.

Обучението се предлага за деца ученици на училищата,  с които имаме договорни отношения в ж.к. Младост и  кв. Дървеница, след приключване на часовете по програмата на съответното училище.

Документи се приемат  до 30.09.2019 г. (всеки работен ден) в ЦЕНТРАЛЕН ОФИС с адрес:

Младост 1, бул. А. Сахаров №11,

Търговски комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37   –   от 08.30 до 17.30 часа

1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

     За прием – обучение по програмата на „Луис Карол“ в първи клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 7 години през 2019 г.
Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава  по  програмата на дружеството подава в срок:
  • заявление за кандидатстване по образец и декларира, че е запознат и  е съгласен с  условията по приема;
  • представя акт за раждане на детето.

      При подаване на заявление родителят, заплаща такса 40 лв. за обезпечение на тестовото обследване  и получава входящ номер с дата, час и място за явяване на обследване на детето. 

      След подаване на  заявление на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите анкета за родители, темите по английски език и примерен тест за училищна готовност. Анкетата трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня, в който детето ще се яви за тестово обследване. Анкетата се представя в Централен офис.

Приемът по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности се извършва въз основа на  изпит по английски език и тест за училищна готовност на детето.

2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ

  Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози, преподавател по английски език. Измерват се когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

Кандидатите получават на e-mail отговор:- „Към момента детето  е показало  готовност за режим с по-голяма натовареност и е покрило необходимия минимум от знания по английски език“ или  „към момента детето не е показало  готовност за режим с по-голяма натовареност и не е покрило необходимия минимум от знания по английски език“.

При кандидати близнаци, когато единия близнак е одобрен , се записва и другият, независимо от резултата му.

Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете, след предварителна заявка на e-mail. Разглеждането на работите е  по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.

След прием и записване на детето може да бъде избран  втори чужд език – руски или испански.

 3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА

    Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата,  с които дружество „Луис Карол“ има сключени договори. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, на което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. Бъдещите ученици са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. Приема на учениците в първи клас на училището се извършва  по реда определен от Столичен общински съвет и Педагогическия съвет на съответното училище.

Всеки родител е длъжен да се информира, относно приема за  учебната 2019/2020 година на училището, в което  кандидатства – от  неговата интернет страница или на място . 

 4. УСЛОВИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ :

Родителите на одобрените деца ще получат  в срок  от 07.05.19 г. до 10.05.19 г.   на e-mail подробно описание на процедурата по записване. При подписване на договор сe заплаща такса записване. В раздел извънкласни дейности може да се запознаете с чуждоезиковото обучение провеждано от дружеството в училищата партньори и таксите за обучение.

Задължително условие: Новоприетите деца за обучение по програмата в първи клас от учебната 2019/2020 г., да посещават двуседмичен платен интензивен езиков курс по английски език в периода 02.09.19 г. до 13.09.19 г. Курса е целодневен от 08:30 до 17:30 часа, с осигурен обяд и следобедна закуска.

ВАЖНО: Сключването на договор и попълване на необходимите документи става след излизане на официалната класация и записване в  училищата.

5. КОМПОНЕНТИ ИЗРАЗЯВАЩИ ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

Убедете се притежава ли вашият бъдещ първокласник следните характеристики:

Социално развитие: детето е общително, неагресивно, лесно се адаптира към нова обстановка /на гости, при пътуване /

Умения за организация: изпълнява задача по образец, довежда работата до края, забелязва допуснатите неточности и грешки.

Умее ли детето да действа по правила и да контролира своите действия?

Общо развитие: има елементарен запас знания за обкръжаващия свят, за себе си, открива сходства и различия в предметите, умее да прави изводи

Развитие на вниманието и паметта: може да концентрира вниманието си 10-15 минути, да запомни 10 различни думи или четиристишие след три-четири повторения

Ниво на развитие на речта: Това е един от най-важните критерии за готовност за училище.

Речево развитие: произнася ясно всички звукове, построява правилно изреченията си,  може да състави разказ по картинки,  развитие на фонематичния слух.

Фина моторика и зрително-моторна координация: Без тях детето ще се затруднява да пише. Обърнете внимание как то държи молива или флумастера. Оцветяването е важен момент от предварителната подготовка на детето за училище.   Следете  да не  излиза от контура на картинката и да не остават бели полета във вътрешността на изображението. Не пропускайте да забележите как детето държи ножичката и колко успешно умее да изрязва с нея.

Зрително-пространствено възприятие: способно е да прерисува фигури, букви, цифри, да различава тяхното положение в пространството  / горе-долу, ляво-дясно /

Личностно развитие: детето има желание да се учи, стреми се да направи нещо добро-похвално, активно се интересува от новото, разбира кое е добро и кое е лошо

6. Препоръчителна литература за подготовка на 6 и 7 годишни деца:

На училище с игра – Издателска къща „Анубис“, автор: проф. Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева

КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика