Полезно

Уважаеми родители,

Към настоящия момент тук може да намерите информация относно:

  • Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирма превозвач. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача. Маршрутите се определят в началото на учебната година.
  • Обявените от МОН – ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година