Луис Карол и математиката

 Интересни факти от живота и творчеството на Луис Карол и неговия интерес към математиката:

Луис Карол и математиката