Курсове по БЕЛ 5 -7 клас     Учебните занятия по БЕЛ от 5 до 7 клас са насочени основно към изпълнението на домашната работа, поставена в училище, към изясняването на учебния материал и затвърждаването на знанията, придобити в училище.
Часовете по БЕЛ в 7 клас акцентират върху подготовката за Националното външно оценяване.

Програма по БЕЛ за 5 – 7 клас