Курсове по БЕЛ 5 -7 клас

null

През учебната 2023/2024 г. Дружество „Луис Карол“ предлага курсове по БЕЛ  в следния формат:

📌БЕЛ – целогодишна подготовка по български език и литература. Учебните занятия са насочени към ежедневна подготовка за училище, изпълнение на домашна работа, разясняване и допълнителни упражнения върху учебния материал. Курсът се стреми към постигане и утвърждаване на трайни знания по БЕЛ.
4 дни в седмицата по 1 учебен час (от 15. 09. 23 г. до 31. 05. 24 г. )

📌 БЕЛ – ранна подготовка за НВО и отстраняване на пропуски в знанията (за 5. и 6. клас). Курсът включва подробен преговор и разширени упражнения по обобщени теми по български език; преговор на сюжет, герои, теми и мотиви в изучени литературни творби, които се включват във външното оценяване след 7.клас; разработване на коментарна част (теза) върху цитат от конкретна изучена литературна творба; писане и рецензиране на преразкази с дидактическа задача.

📍1 ден в седмицата по 3 учебни часа (от 15. 09. 23 г. до 31. 05. 24 г. )

📌 БЕЛ – подготовка за външно оценяване в 7. клас. Курсът предвижда работа и разширени упражнения по обобщени теми по български език; беседа, разискване и записване на важни особености, свързани със сюжета, героите, жанра, композицията, изразните средства и похвати в изучаваните литературни творби; регулярно разработване на коментарна част (теза) върху цитат от конкретна литературна творба (въпрос № 25 от първия модул на външното оценяване; решаване на тестове, структурирани съобразно формата на теста на външното оценяване; регулярно писане и рецензиране на преразказ с дидактическа задача.

📍1 ден в седмицата по 3 учебни часа (от 15. 09. 23 г. до 31. 05. 24 г. )