LEWIS CARROLL

LEWIS CARROLL предлага извънкласни занимания съчетани с чуждоезиково обучение на деца от 6 до 11 г., като си партнира с училището в което те са ученици.