ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ -ПЛОВДИВ

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВКЛЮЧВА
✅ Английски език – 1 учебен час
 5 дни всяка седмица от учебната година
✅ Общо 32 учебни седмици

Годишна такса обучение - 160 учебни часа 960 лв
Схеми на плащане:
еднократно при сключване на договор до 01.10.2022 г
на две равни вноски:
Първа при сключване на договор до 01.10.2022 г.
lвтора до 01.02.2023 г.
2 x 480 лв
на четири равни вноски:
първа вноска до 01.10.2022 г.
втора вноска до 01.12.2022 г.
трета вноска до 01.02.2023 г.
четвърта вноска до 01.04.2023 г.
4 x 240 лв
разделена на 8 равни месечни вноски8 x 120 лв

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ от 1 до 7клас ВКЛЮЧВА
✅ Английски език – 1 астрономически час
 5 дни всяка седмица от учебната година
✅ Общо 32 учебни седмици

Годишна такса обучение -160 учебни часа1 920 лв
Схема на плащане:
еднократно при сключване на договор до 01.10.2022 г.
на две равни вноски:
Първа при сключване на договор до 01.10.2022 г.
Втора до 01.02.2023 г.
2 x 960 лв
на четири равни вноски:
първа вноска до 01.10.2022 г.
втора вноска до 01.12.2022 г.
трета вноска до 01.02.2023 г.
четвърта вноска до 01.04.2023 г.
4 x 480 лв
разделена на 8 равни вноски8 x 240 лв