ТАКСИ

 за учебната 2024/2025 година в ЧНУ „Луис Карол”

ПОЯСНЕНИЯ

*Такса записване се заплаща при сключване на договор за обучение.

** Годишна такса обучение може да бъде платена по избор на родителите – еднократно, на 2 равни вноски, на 3 равни вноски, на 9 равни вноски.

✅ Обучение по учебен план, одобрен от МОН;

  Разширено чуждоезиково обучение;

  •  английски език от подготвителен клас -10 ч. седмично;

  •   руски и испански език от подготвителен клас -3 ч. седмично;

✅ Допълнителен брой часове по математика и български език – 2 часа седмично от 1. клас;

✅ Изградени виртуални класни стаи през защитена и лицензирана платформа за обучение на ученици;

 Часове по Добродетели и нравствено обучение от подготвителен клас;

✅   Часове по функционално четене;

✅ Часове по информационни технологии;

 Артистични прояви на децата;

✅ Изправителна гимнастика;

✅  Логопед;

✅ Консултация  с психолог с деца и родители при нужда;

✅   12/16  деца в паралелка;

  Охрана

✅  Застраховка “Злополука”;

✅  Храна – подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска;

✅  Транспорт;

✅ Допълнителни услуги по желание на родителите- ваканционни занимания, дейности след края на учебния ден;

✅  Индивидуална работа със специалисти от екипа;

✅ Такса за полагане на изпит за придобиване на сертификат на University of Cambridge

Храна 12 лв. за присъствен ден
Транспорт в две посоки 280 лв. за 1 месец
Учебен комплект-чужди езици

допълнителни помагала.

2 00 лв.

✅ Отстъпка от таксата за обучение на второ дете от семейството – 5%;

✅ Отстъпка от таксата за обучение на близнаци – 5% от общата такса;