Часове по БЕЛ и МАТ от 5 до 7 клас

От 2018 година към програма  за извънкласни дейности включихме и часове по БЕЛ и МАТ за ученици от 5 до 7 клас.

Дружество „Луис Карол“ организира курсове по математика, български език и литература  за ученици от 5. до 7. клас, в които  могат да бъдат включени ученици от други училища. Основната цел на курса  е подготовката за успешно представяне на  външното оценяване след 7-ми клас. Подробна информация може да прочетете в меню АКАДЕМИЯ „Луис Карол”