ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ

училище

Частно Начално Училище „Луис Карол“ е новият проект, по който работи Дружество „Луис Карол“ – организация, работеща  в сферата на образованието повече от 15 години, с опитен екип, разработени и утвърдени стандарти и програми. 

Нашият опит: над 10 000 ученици, преминали обучение по програмата за ранно чуждоезиково обучение и извънкласни дейности  и  реализирали се успешно. 

Нашата цел: Да приложим натрупаният опит, като разгърнем собствената си концепция за съвременно образование, която ще заложим във всички дейности от ежедневието в нашето училище. Създаване на благоприятна среда за развитие на детската личност и стремеж към изграждане на ценностна система у детето.

  • Модерна, красива и уютна материална база, съобразена на първо място с нуждите на малките ѝ  обитатели;
  • Паралелки от 10 – 12 ученици, което дава възможност за диференцирана работа, съобразена с индивидуалните възможности на всяко дете;
  • Екип, съчетал в себе си енергия, опит и мотивация за общ успех;
  • Изграждане на ценностна система и добродетели у децата;
  • Програми, надграждащи одобрените от МОН знания и умения;
  • Учене на два чужди езика от ранна училищна възраст;
  • Множество допълнителни дейности, чрез които да учат по забавен начин.

Нашите ученици от Частно Начално Училище „Луис Карол“ ще посрещнем в нова материална база  от 2022/2023 учебна година.

Частно Начално Училище „Луис Карол“  е регистрирано, като такова с удостоверение №263 от Министерство на образованието и науката, на основание чл. 334, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Информация за такси, програма, дневен режим и допълнителни дейности ще бъде публикувана на сайта, след стартиране на проекта.  

За контакт:

e-mail: privateschool@luiskarol.com 

GSM: 0886 541 097