ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Заниманията на Дружество „Луис Карол“ започват след приключването на часовете по програмата на съответното училище и приключват най-късно до 17:30 часа.

За подготвителен клас се редуват свободни ситуации с продължителност 30 минути и отдих между тях. Ситуациите включват – часове по езиково обучение, занимания, развиващи фина моторика, внимание и концентрация, както и нравствено обучение.

Английски език се изучава ежедневно по два учебни часа.

Вторият чужд език се изучава три пъти седмично по един учебен час.

Втори чужд език се включва в програмата по желание на родителя/настойника и се доплаща.

    Организация по транспорт:  Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача. Маршрутите се определят в началото на учебната година.