ОБУЧЕНИЕ 5 – 7 КЛАС

    Часовете по английски език и допълнителните курсове по МАТ и БЕЛ  се провеждат след приключване на редовните часове по програмата на училището.

Часовете по английски език се провеждат ежедневно по един астрономически час.

    Часовете по втори чужд език се провеждат два пъти седмично по един учебен час.

    Часовете по МАТ и БЕЛ  се провеждат от понеделник до четвъртък с продължителност 45 минути.

    ПРЕДИМСТВА на ЕЖЕДНЕВНИЯ ЕЗИКОВ КУРС:

  • Максимално се запазва досегашният ритъм на децата за ежедневно учене на език и организацията на учебния ден – нещо изключително важно предвид множеството промени, които настъпват в следващия етап на обучение.
  • Предвиденият астрономически час обучение по чужд език е едновременно достатъчен и не прекалено натоварващ, така че децата да имат време за подготовка на домашните работи и по останалите предмети.
  • Времето за провеждане на курса (всеки ден, след приключване на уч. часове по програмата на МОН) – дава възможност вечерите на учениците, както и съботите и неделите, да са свободни и да се оползотворяват пълноценно.

ПРОГРАМА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС

ПРИМЕРЕН ГРАФИК

Английски език 14:00 до 15:00 часа
Междучасие 15:00 до 15:15 часа
БЕЛ/ ВТОРИ ЧЕ 15:15 часа до 16:00 часа
МАТ/ВТОРИ ЧЕ  16:15 часа до 17:00 часа


В пети клас се сформират следните групи за изучаване на втори чужд език:

  • руски език –  завършено ниво A1, в пети клас продължава ниво А2
  • руски език – за начинаещи
  • испански език – за начинаещи.

    Часовете по втори чужд език се провеждат два пъти седмично по един астрономически час след часа по АЕ.

     Групи за изучаване на втори чужд език се сформират при сключени най-малко 10 договора с родители, подали заявление и посочили желанието си за втори чужд език.

    За изучаване на втори чужд език се доплаща.

    Допълнителни курсове:

  • курс по математика
  • курс по БЕЛ

    Часовете по МАТ и БЕЛ  се провеждат от понеделник до четвъртък с продължителност 45 минути.

            За допълнителните курсове се доплаща.