ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВКЛЮЧВА

null
✅ Английски език – 1 учебен час
 5 дни всяка седмица от учебната година
✅ Общо 32 учебни седмици

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ от 1 до 7. клас ВКЛЮЧВА

null
✅ Английски език – 1 астрономически час
 5 дни всяка седмица от учебната година
✅ Общо 32 учебни седмици