ЗАБАВНАТА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ В „ЛУИС КАРОЛ“ ЗАПОЧВА НА 03. 06. 2024 г.

 

📌Всяка сутрин започва с часове по гимнастика.

📌Децата ще имат възможност да се научат да назовават и изразяват емоциите си чрез кратки упражнения за концентрация, беседи и игри.

ТЕМИ НА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ В ПЕРИОДА 03. 06 – 26. 07. 2024 г.

”Малкият артист”: изучаване на музикален инструмент, придобиване на обща музикална култура. Ще слушаме и ще изработим различни музикални инструменти. Екстатични танци, джемсешън и импровизационни игри;

Творческо ателие по приложни и изящни изкуства;

“Пътуване във времето”: всеки ще научи повече за историята на своето семейство, за патрона на своето училище и как се формира времева/историческа линия;

„Малък откривател“: научно-популярно знание – занимание – занимания с детски енциклопедии за животните и растенията, за Космоса, за Земята – произход, континенти, океани, древни култури; как да опазваме природата, за да можем да ѝ се радваме по-дълго време;

“Малък изследовател”: ще се научим как се прави компас и защо винаги сочи на север.

“Природата и ние”: ще научим къде живеят различните животни, как се грижим за животните и растенията и какво ни дават те в замяна; как да опазваме природата, за да можем да ѝ се радваме по-дълго време;

Развлекателна математика: задачи игри за събиране и изваждане, за отношения „по-голямо“ и „по-малко“, за боравене с геометрични фигури;

Изречения „без край“ на български и английски език – игри на думи и на двата езика, в които децата затвърждават знанията си по словоред на простите съобщителни и въпросителни изречения както на родния си език, така и на изучавания чужди език;

“Fashion kids”: облеклото през различните сезони, какви дрехи са се носели през годините, екстравагантните дрехи в ежедневието, различни начини за рециклиране на стари дрехи вместо да ги изхвърлим;

“Здрав дух в здраво тяло”: децата ще опознаят себе си и емоциите си. Ще започнат изграждането на полезни навици и ще научат какво е “здравословно хранене”.

Темите ще бъдат представяни и на английски език, което ще даде възможност на учениците да обогатят своя речников запас и да упражнят уменията си за слушане с разбиране и говорене пред публика.

По-големите ученици ще имат време за четене на задължителната литература от списъка, даден им от училище за лятото.

Интерактивни занимателни програми, забавни и спортни игри на открито,  образователни програми в подкрепа на учебния материал.

В програмата са включени и различни дневни екскурзии – посещения на музеи, разходки в паркове и други интересни места и атракции, свързани с темата на седмицата.