ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ

 
Информация за ПРИЕМ, такси, програма, дневен режим и допълнителни дейности можете да прочетете в разделите на падащото меню.
 
ЧНУ „Луис Карол“ с адрес:
База 1 – ж.к. Младост 1, ул. Методи Андонов № 6
 
Училището отвори врати на 01. 09. 2022 г. 

 НАШИЯТ ОПИТ:

👉Повече от 17 години опит в сферата на образователната система;

👉3000 ученици успешно обучавани по програмата за ранно чуждоезиково обучение и извънкласни дейности и реализирали се успешно в елитни гимназии;

 НАШАТА ЦЕЛ:

✅Да изградим собствен уникален модел на частно училище базиран на обучение с традиции и актуалност в съвремието;

Да приложим натрупания опит, като разгърнем собствената си концепция за съвременно образование, която ще заложим във всички дейности от ежедневието в нашето училище;

Създаване на благоприятна среда за развитие на детската личност и стремеж към изграждане на ценностна система и добродетели у децата;

Модерна и уютна материална база, съобразена на първо място с нуждите на малките ѝ обитатели;

Паралелки от 12 – 16 ученици, което дава възможност за диференцирана работа, съобразена с индивидуалните възможности на всяко дете;

✅  Екип от специалисти по детско развитие, чиято работа се основава на: дисциплина, лична култура, професионализъм, етичност и морална отговорност, съчетал в себе си опит и мотивация за общ успех;

✅  Програми, надграждащи одобрените от МОН знания и умения;

✅  Изучаване на два чужди езика от ранна училищна възраст;

✅  Множество допълнителни дейности, чрез които да учат по забавен начин.

 ЧНУ „Луис Карол“  е регистрирано като образователна институция с удостоверение №263 от Министерство на образованието и науката, на основание чл. 334, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

  За контакт:

  e-mail: privateschool@luiskarol.com 

  GSM: 0886 541 097  

Политика за поверителност