Развитие на фина моторика

   Защо е важно да има часове по развитие на  фина моторика в предучилищен клас ?

      Фина моторика са онези малки движения, които извършваме с ръцете си и които изискват много голяма точност – като шиенето на ръка, например. За целта, всеки трябва да умее да движи независимо пръстите си и да може да противопоставя палеца на останалите пръсти. Важно е да знаете също и че правилното развитие на фината моторика води до правилно развитие на говора.

        Развитието на фината моторика е много важно в ранна детска възраст, преди постъпване в първи клас. Овладяването на фините движения е дълъг процес. Изисква много упражнения и постоянство. Колкото по-рано детето започне да се занимава с тези игри, толкова ефекта ще бъде по-голям.

         Д-р Мария Монтесори говори за това, че ръцете са инструмент на мозъка, т.е. развивайки моториката на ръцете  се развива ума на детето.