Такси обучение

ДЕЙНОСТСУМА
Еднократна такса „записване“, представляваща двустранна гаранция, че ученикът ще бъде записан в групите за извънкласни дейности.360 лв.
ТАКСИ Подготвителен Клас
Годишна такса – обучение в група за ежедневно изучаване на английски език2250 лв
Годишна такса – обучение в група с ежедневно обучение по английски език и изучаване на втори чужд език2490 лв
Годишна такса, разделена на девет равни месечни вноски – обучение в група за ежедневно изучаване на английски език.
(Такса с включен втори чужд език )
250 лв.
(280 лв.)
ТАКСИ 1 – 4 клас
Годишна такса – обучение в група за ежедневно изучаване на английски език1980 лв.
Годишна такса – обучение в група с ежедневно обучение по английски език и изучаване на втори чужд език2220 лв.
Годишна такса, разделена на девет равни месечни вноски – обучение в група за ежедневно изучаване на английски език.
(Такса с включен втори чужд език)
220 лв.
(250 лв.)
Задължителен /двуседмичен/ целодневен интензивен езиков курс за новоприети – обучение от първи клас260 лв.
Подготовка за сертификатни нива (Starters, Movers, Flyers) на Университета Кеймбридж за деца от 8- до 12- годишна възраст
/ за външни ученици
600 лв.
ТАКСИ 5 – 7 клас
Годишна такса – обучение в група за ежедневно изучаване на английски език1800 лв.
Месечна такса- обучение в група за ежедневно изучаване на английски език /девет равни месечни/200 лв.
Допълнителни уроци по математика за 5 – 7 клас (в група / 144 уч. часа за уч. година)120лв.
Допълнителни уроци по бълг. език за 5-7 клас (в група / 144 уч. часа за уч. година)120 лв.
Уроци по математика/ бълг. език за външни ученици200 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ В АКАДЕМИЯ „ЛУИС КАРОЛ
Логопед (индивидуално занимание / 40 мин.)25 лв.
Психолог (индивидуална консултация с деца и родители / 40 мин.)35 лв.
Курс по български език за деца чужденци – 3 пъти седмично по два учебни часа (в група)350 лв.
Курс по български език за деца чужденци – ежедневно по два учебни часа (в група)500 лв.
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ
Цена за 1 месец с включена храна /обяд, следобедна закуска, плод/535 лв.
Цена за 3 седмици с включена храна/обяд, следобедна закуска, плод/422 лв.
Цена за 2 седмици с включена храна/обяд,следобедна закуска, плод/290 лв.
Цена за 1 седмица с включена храна/обяд, следобедна закуска, плод/160 лв.
Цена за 1 ден42 лв.
  • В цената на лятното училище се включват: дневните екскурзии, транспортът до местата за посещение /билет и лектор/,  необходимите материали за работа, както и ежедневните занимания по чужд език.
  •  Обявените цени са с включено ДДС

                              ОТСТЪПКИ:

  Отстъпка за второ дете –  10% от месечната му такса.

  Отстъпки за деца близнаци – 10% от месечната им такса.

  Деца, обучаващи  се по програмата на Дружеството,  ползват преференциални цени:

  • за  лятно училище – 10% от обявените цени

                      ТАКСАТА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА:

 Ежедневно обучение по английски език 

 Обгрижване на децата във времето за отдих между учебните занятия

 Логопедични обследвания

 Психологическа подкрепа

 Индивидуални консултации с ученици

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЗПЛАТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ,  ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА:

Подготовка  за сертификатни нива (Starters, Movers, Flyers) на Университета Кеймбридж за деца от 8- до 12-годишна възраст

Часове по добродетели и етикеция

Четене с разбиране

Музикален и забавен английски език

Детска логика

Дискусии с психолога

Развитие на фина моторика

Развитие на двигателната активност

 

                   ТАКСАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

 Комплекти  учебници

 Храна

 Транспорт

 Придружител след 17:30 часа

 Мероприятия

 Такса за явяване на сертификатни нова (Starters, Movers, Flyers*)

*Явяването на сертификатно ниво Flyers е задължително за всички ученици, завършващи   4. клас и желаещи да продължат посещаването на извънкласните дейности и след 4.   клас