Четене с разбиране

 

1     3    4         2

  Защо четенето на дете в предучилищна възраст е важно?

        Ежедневното четене, споделяне и разказване на книги, помага на развитието на детето. Така то се запознава със звуците, научава нови думи и обогатява речника си. Научава, че книгите са забавни и полезни. Всичко това изгражда грамотността на детето и му помага да я продължи успешно на по-късен етап от живота му.

       Четенето на разкази стимулира въображението на детето и му помага да научи повече за света около него. Времето прекарано в четене, също така е възможност да се свържете с детето си и да прекарате забавни мигове заедно.

        Редица европейски и световни изследвания на грамотността акцентират върху необходимостта от развитие на ранното детско четене. Всички те посочват, че огромният брой неграмотни може да бъде намален, ако целенасочено положим усилия да приобщим децата към книгите още от люлката.

В България ситуацията не е по-различна от другите държави. Тук броят на функционално неграмотните възрастни е около 40 %, все повече тийнейджъри напускат училище, а в нивото на грамотност на учениците се наблюдава известно изоставане спрямо стандартите за съответната възраст. Тревожните факти се потвърждават от резултатите на българчетата според световните изследвания на грамотността.

Тук може да прочетете полезни факти относно четенето:facts-reading-cdg