Училища и партьори

    Дружество „Луис Карол“ има сключени договори със следните училища за обучение по чужд език:

  • 55 СУ П. Каравелов“ – гр. София, жк Дървеница, http://www.55su.bg/ 
  • 10 СУ „Т. Траянов“ – гр. София, жк Младост 1, http://dhost.info/10sou/home.html
  • 131 СУ К. А. Тимирязев“ – гр. София, жк Младост 4, https://sou131.weebly.com/

    В дейността, свързана със сертифицирането на децата, изучавали английски език по нашата програмата, Дружеството има договорни отношения с  Британския съвет за България – като партньор по програмата Addvantage / програма за международно сертифициране на деца от Университета Кеймбридж/.

    За учебните системи и учебната литература наши партньори са Book House -официален представител на издателство Oxford University Press. За организиране на ученически езикови лагери – Orange.bg.

    За социалните и културни мероприятия на децата се грижат Театрална къща Хора и кукли“ (people-and-puppets.com) и театър Вилекула“.