Преподаватели

       Преподавателите по чужди езици, занимаващи се с децата  по учебната програма на дружество „Луис Карол“ са внимателно подбрани. Гордеем се с висококвалифициран колектив, надарен с таланти в различни области. Учителите ни работят не само за ограмотяването, но и за развитието на разнообразните дарби и интереси, притежаващи децата.

       Дружество „Луис Карол“ разполага със собствена програма за обучение, както и квалифицирани преподаватели и не ползва програми и  преподаватели на други организации.

Към момента част от екипа ни са:

Татяна Веселинова Манолова- методист чужди езици

Александра Александрова Колева-АЕ

Ариана Красимирова Стоянова-АЕ

Гергана Велинова Георгиева-АЕ

Олена Георгиева Варсанова – РЕ

Николина Павлова Атанасова –  АЕ

Маргарита Мирославова Манова – АЕ

Стефана Филипова Иванова –  АЕ

Габриела Ивелинова Попова-АЕ

Росен Цветанов Цветков  – АЕ

Елица Стойчева Славова –  АЕ

Мартина Анатолиева Войнова – АЕ

Ивета Миткова Илиева- АЕ, ИЕ

Инна Викторова Манасиева-  АЕ и РЕ

Елена Янева Ганчева  – АЕ

Василена Димитрова Дукова – АЕ

Яна Красимирова Каменова- АЕ