ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

    Приемът на заявления за кандидатстване в първи клас за учебната 2022/2023 година стартира на 17. 01. 2022 година.

     Начини на подаване на заявление:

На хартиен носител – в централния офис с адрес: гр. София, бул.  “А. Сахаров” № 11, ТК „РЕЯ„, ет. 2,  от 08:30 до 17:30 часа. За контакт: ☎ 0886 541 097

Електронно – заявлението ще бъде активно след 17. 01. 2022 г. ТУК.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Не се изисква адрес по местоживеене в района на училището.

✅За кандидат-първокласниците се изисква покриване на тест за училищна готовност, който представлява съвкупност от знания и умения, придобити до този момент.

✅Не се изискват задължителни знания по английски език от всички кандидати.

✅За обучението по английски език са осигурени две възможности за кандидатстване:                              

  • Прием на деца, които са изучавали английски език до 7-годишна възраст (допълнително ще бъде проведен тест по английски език);
  • Прием на деца, които не са изучавали английски език до 7-годишна възраст.

Групите за чуждоезиково обучение ще бъдат формирани на принципа: изучавали английски език и неизучавали английски език.

✅В програмата за първи клас е включен и втори чужд език – руски или испански. Той се избира допълнително при записване.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

✅Подаване на заявление за кандидатстване от родителя/настойника.

✅Насрочване на ден за явяване на детето на тестово обследване и среща с двамата родители.

✅След подаване на заявлението ще получите анкета за родители, която да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня на явяване на обследването на детето.

✅В деня на подаването на заявлението се заплаща такса в размер на 80 лв., която покрива разходите за явяване на детето на тестово обследване и необходимите материали за работа. Таксата може да бъде заплатена на каса в централния офис или по банкова сметка на училището с IBAN: BG80UNCR70001523301180

✅Резултатите от тестовото обследване се изпращат на e-mail, посочен в заявлението, не по-късно от 3 седмици след провеждането му.

✅Родителите на одобрените деца ще бъдат поканени за записване на детето.

✅При последващ отказ на родителите от кандидатстване или записване таксата НЕ се възстановява.

 ЦЕЛ НА ПОДБОРНАТА ПРОЦЕДУРА:

      При децата кандидати за първи клас тестовото обследване има за цел да установи психичната зрялост на всяко дете на 7-годишна възраст, способността му да се концентрира върху поставените задачи, както и възможността му за усвояване и надграждане на знания.

     Обследването се провежда индивидуално или в малки групи до три деца от екип специалисти по детско развитие. Продължителността на тестовото обследване е с времетраене от ⏰ 60 минути. Допълнителна подготовка на детето не е необходима. Обект на обследването са придобитите знания по изучавания до момента учебен материал, изискващ се за възрастта на детето, както и развитието на когнитивните процеси.

      Резултатът от обследването ще даде необходимата информация на екипа ни, за да изгради индивидуални методи и насоки за работа, които да осигурят успешен старт в училище на всяко дете.