ПРИЕМ

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

     Уважаеми родители,

    Дружество “Луис Карол” обявява прием на ученици за извънкласно чуждоезиково обучение в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА и ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година. Обучението ще се извършва в  училище Петър Берон.

1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 Всеки родител/настойник, желаещ детето му да се обучава по програмата на “Луис Карол”, попълва  ЕЛЕКТРОННОТО заявление (по-долу).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЪРВИ КЛАС

На посочения от Вас в заявлението e-mail адрес ще получите:

входящ номер от подадено заявление;

  2. УСЛОВИЯ И РЕД 3А ЗАПИСВАНЕ:

 ❗СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ❗

      Всеки родител, който запише детето си при нас за обучение през учебната 2022/2023 година, не дължи ТАКСА ЗАПИСВАНЕ

📌📝Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след подадено заявление.

✅Родителите получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВКЛЮЧВА
Английски език1 учебен час
5 дни всяка седмица от учебната година
Общо 32 учебни седмици

Годишна такса обучение - 160 учебни часа 960 лв
Схеми на плащане:
еднократно при сключване на договор до 01.10.2022 г
на две равни вноски:
Първа при сключване на договор до 01.10.2022 г.
lвтора до 01.02.2023 г.
2 x 480 лв
на четири равни вноски:
първа вноска до 01.10.2022 г.
втора вноска до 01.12.2022 г.
трета вноска до 01.02.2023 г.
четвърта вноска до 01.04.2023 г.
4 x 240 лв
разделена на 8 равни месечни вноски8 x 120 лв

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ от 1 до 7. клас
Английски език1 астрономически час
5 дни всяка седмица от учебната година
Общо 32 учебни седмици

Годишна такса обучение -160 учебни часа1 920 лв
Схема на плащане:
еднократно при сключване на договор до 01.10.2022 г.
на две равни вноски:
Първа при сключване на договор до 01.10.2022 г.
Втора до 01.02.2023 г.
2 x 960 лв
на четири равни вноски:
първа вноска до 01.10.2022 г.
втора вноска до 01.12.2022 г.
трета вноска до 01.02.2023 г.
четвърта вноска до 01.04.2023 г.
4 x 480 лв
разделена на 8 равни вноски8 x 240 лв