ПРИЕМ

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

     Уважаеми родители,

    Дружество “Луис Карол” обявява прием на ученици за извънкласно чуждоезиково обучение в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА и ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година. Обучението ще се извършва в  училище Петър Берон.

1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 Всеки родител/настойник, желаещ детето му да се обучава по програмата на “Луис Карол”, попълва  ЕЛЕКТРОННОТО заявление (по-долу).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЪРВИ КЛАС

На посочения от Вас в заявлението e-mail адрес ще получите:

входящ номер от подадено заявление;

място и час за явяване на обследването на 14. 05. 2022 г.:

 2. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ:

Обследването се провежда в група с други деца кандидати!

Времетраене – 40 минути. 

❗ Всички необходими за работа материали са осигурени.

😊 Децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! 

👉Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти по детското развитие. 

👉Обследването не е изпит, то измерва когнитивните, езиковите и психомоторните  умения на децата кандидати с оглед на  ежедневното изучаване на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

👉Родителите на явилите се деца кандидати получават на e- mail отговор (одобрен/ неодобрен) до пет работни дни след провеждане на обследването. При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.  

  3. УСЛОВИЯ И РЕД 3А ЗАПИСВАНЕ:

 ❗СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ❗

      Всеки родител, който запише детето си при нас за обучение през учебната 2022/2023 година, не дължи ТАКСА ЗАПИСВАНЕ

      Обследването на детето за прием също е безплатно!

📌📝Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след записването на учениците в училището.

✅Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВКЛЮЧВА
Английски език1 учебен час
5 дни всяка седмица от учебната година
Общо 32 учебни седмици

Годишна такса обучение - 160 учебни часа 1 120 лв
Схеми на плащане:
еднократно при сключване на договор до 01.10.2022 г
на две равни вноски:
Първа при сключване на договор до 01.10.2022 г.
lвтора до 01.02.2023 г.
2 x 560 лв
на четири равни вноски:
първа вноска до 01.10.2022 г.
втора вноска до 01.12.2022 г.
трета вноска до 01.02.2023 г.
четвърта вноска до 01.04.2023 г.
4 x 280 лв
разделена на 8 равни месечни вноски8 x 140 лв

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ от 1 до 7. клас
Английски език1 астрономически час
5 дни всяка седмица от учебната година
Общо 32 учебни седмици