РЕД ЗА КАНДИДАСТВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

null
👉  Приемът на заявления за кандидатстване в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС  за учебната 2024/2025 година в Частно начално училище „Луис Карол“- Младост 1, стартира от                04. 03. 2024 г. 

👉  За учебната 2024/2025 г. могат да кандидатстват деца, навършващи 6 години през календарната 2024 г.

👉Заявление можете да подадете:

  1. На ХАРТИЕН НОСИТЕЛ – заявлението се подава в централния офис с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. “А. Сахаров” № 11, ТК “РЕЯ”, ет. 2 от 08:30 до 17:30 часа. За контакт: 0886 541 097

или

  1. ЕЛЕКТРОННО

✅   След като подадете заявление, на имейл ще получите:

1. Входящ номер, дата и час за явяване на тестово обследване на детето и опознавателна среща с родителите.

2. Анкета за родители, която да попълните собственоръчно.

Явяването на тестово обследване се заплаща. Таксата е в размер на 50 лв. Може да бъде платена на каса в централния офис или по банкова сметка.

📌 Важно: Таксата за  тестово обследване се заплаща след получен вх.номер  от нас !

ДНЕВЕН РЕЖИМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

✅Обучението на децата е разделено на два етапа:

Първият етап се провежда в периода от 8:30 – 11:00 часа.

Вторият етап се  провежда в периода  от 11:00- 17:00 часа.

✅Програмата е съобразена с възрастта на децата.  Основните занимания са насочени към развитие на: фина моторика, груба моторика, концентрация, внимание и въображение необходими за успешно учене през целия живот.

Освен основните часове в програмата са заложени ежедневни 60. минутни занимания по английски език. Дневното разпределение на програмата осигурява достатъчно време за обучение, междучасия, хранене и почивка.

✅ За децата нуждаещи се от работа с логопед или личностна подгрепа от психолог са осигурени такива специалисти по време на престоя им в училище.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

📌  Не се изисква адрес по местоживеене в района на училището.

✅ Необходимо е децата, кандидатстващи за подготвителен клас,  да се справят успешно с тест за устойчивост на вниманието, който изисква съвкупност от знания и умения според възрастта на децата кандидати.

✅Резултатите от тестовото обследване се изпращат на e-mail, посочен в заявлението, не по-късно от 1 седмици след провеждане на обследването.

✅Родителите на одобрените деца ще бъдат поканени за записване на детето.

✅При последващ отказ на родителите от кандидатстване таксата за обследването НЕ се възстановява.

✅В програмата за подготвителен клас освен английски език, който се изучава от всички ученици, е включен и втори чужд език – руски или испански. Можете да го изберете  допълнително след записване.

ЦЕЛ НА ПОДБОРНАТА ПРОЦЕДУРА

Обследването се провежда индивидуално или в групи до три деца от екип специалисти по детско развитие.

Продължителността на тестовото обследване е ⏰ 60 минути. Допълнителна подготовка на детето не е необходима. Обект на обследването са придобитите знания от изучавания вече учебен материал, според възрастта на детето, както и развитието на когнитивните процеси.

При децата кандидати за подготвителен клас подборната процедура има за цел да установи психичната зрялост на всяко дете на 6-годишна възраст, способността му да се адаптира към нова среда, да се концентрира върху поставените теми по време на целодневния режим на работа, както и възможността му за усвояване и надграждане на знания.

      Резултатът от обследването ще даде необходимата информация на екипа ни, нужна за изграждането на индивидуални методи и насоки за работа, които да осигурят успешен старт в училище на всяко дете.