ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

 📍 Частно Начално Училище „ Луис Карол“ приема ученици, които  имат възможността  да се  възползват от субсидиране на 50% от таксата за обучение в подготвителна група през учебната 2022/2023 година.  Към момента има 10 незаети места за повече информация:  тел: 0899 287 136

Приемът на заявления за кандидатстване в подготвителен клас за учебната 2022/2023 година стартира от 17. 01. 2022 година.

    

Начини на подаване на заявление:

На хартиен носител – в централния офис с адрес: гр. София, бул. “А. Сахаров” № 11, ТК “РЕЯ”, ет. 2  от 08:30 до 17:30 часа. За контакт: 0886 541 097

Електронно – заявлението ще бъде активно след 17. 01. 2022 г. ТУК.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

     Не се изисква адрес по местоживеене в района на училището.

✅За децата, кандидатстващи за подготвителен клас, се изисква покриване на тест за устойчивост на вниманието, който е съвкупност от знания и умения.

✅В програмата за подготвителен клас освен английски език, който се изучава от всички ученици, е включен и втори чужд език – руски или испански. Той се избира допълнително при записване.

 РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

✅Подаване на заявление за кандидатстване от родителя/настойника.

✅Насрочване на ден за явяване на тестово обследване и среща с родителите.

✅След подаване на заявлението ще получите анкета за родители, която да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня на провеждане на обследването на детето.

✅В деня на подаването на заявлението се заплаща такса в размер на 80 лв., която покрива разходите за явяване на детето на тестово обследване и необходимите материали за работа. Таксата може да бъде заплатена на каса в централния офис или по банкова сметка на училището с IBAN: BG80UNCR70001523301180

✅Резултатите от тестовото обследване се изпращат на e-mail, посочен в заявлението, не по-късно от 3 седмици след провеждането му.

✅Родителите на одобрените деца ще бъдат поканени за записване на детето.

✅При последващ отказ на родителите от кандидатстване или записване таксата НЕ се възстановява.

 ЦЕЛ НА ПОДБОРНАТА ПРОЦЕДУРА

     Обследването се провежда индивидуално или в малки групи до три деца от екип специалисти по детско развитие. Продължителността на тестовото обследване и интервюто с родители е с времетраене от ⏰ 60 минути. Допълнителна подготовка на детето не е необходима. Обект на обследването са придобитите знания от изучавания вече учебен материал според възрастта на детето, както и развитието на когнитивните процеси.

      При децата кандидати за подготвителен клас подборната процедура има за цел да установи психичната зрялост на всяко дете на 6-годишна възраст, способността му да се адаптира към нова среда, да се концентрира върху поставените теми по време на целодневния режим на работа, както и възможността му за усвояване и надграждане на знания.

      Резултатът от обследването ще даде необходимата информация на екипа ни, за да изгради индивидуални методи и насоки за работа, които да осигурят успешен старт в училище на всяко дете.