ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС 2021/2022 г.

       

         Уважаеми родители,         

         Моля, прочетете информацията до край!  

   За учебната 2021/2022 г. е предвиден външен  прием на приблизително 15 ученици за допълване на вече съществуващи групи, изучаващи ежедневно английски език по програмата на „Луис Карол“  в ПЕТИ  КЛАС. Приемът на заявления  стартира от 01.06.2021 г.

 • Програмата за обучение е разработена за периода 5 – 7. клас. 
 • Целите, програмата и очакваните резултати от обучението от 5 – 7. клас можете да прочетете на сайта  в раздел Чуждоезиково обучение.
 • Часовете по английски  език  се провеждат ежедневно по един астрономически час, след 14:00 часа.
 • По избор на родителите, освен ежедневните занимания по английски език, детето може да посещава и допълнителни курсове от 5 – 7. клас:

            1. група с изучаване на испански език като втори – два пъти седмично по един астрономически час;

             2. група с изучаване на руски език като втори  – два пъти седмично по един астрономически час;

             3. надграждащ курс  по математика – четири дни седмично по един учебен час;

             4. надграждащ курс по български език и литература – четири дни седмично по един учебен час.

∗  Групите ще стартират при записани най-малко 10 ученици.   

    Предимства на ежедневния езиков курс:

 • Максимално се запазва досегашният ритъм на децата за ежедневно учене на език и организацията на учебния ден, което е изключително важно предвид множеството промени, настъпващи в следващия етап на обучение.
 • Предвиденият астрономически час обучение по чужд език е едновременно достатъчен и не прекалено натоварващ, така че децата да имат време за подготовка на домашните работи и по останалите предмети.
 • Времето за провеждане на курса (всеки ден, след приключване на училище по програмата на МОН) дава възможност вечерите на учениците, както и съботите и неделите, да са свободни и да се оползотворяват пълноценно.

    УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

    1.  Подаване  нa заявление декларация в срок  от  01.06.2021 г. до 15.06.2021 г. за кандидатстване в извънкласно  чуждоезиково обучение на деца от ПЕТИ КЛАС за учебната 2021/2022 г.  

 Документи се приемат:

 • В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС с адрес:  Младост 1, бул. „А. Сахаров“ №11, Търговски комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37 секи работен ден) от 08.30 до 17.30 часа.
 • По имейл на адрес: contact@luiskarol.com. Заявление може да изтеглите ТУК.

      2. За прием е необходимо ученикът да притежава сертификат  на Университета Кеймбридж – ниво FLYERS. (За учениците от 4 клас на Луис Карол“ е организиран изпит за придобиване на сертификат, който ще се проведе до седмица след края на учебната година. В случай че желаете детето Ви  да се яви на този изпит, можете в срок до 01.05.2021 г. да заявите желание на e-mail: contact@luiskarol.com. По-долу са описани условията за явяване на изпит, организиран от Луис Карол“ ООД).

     3.  Завършен четвърти клас с минимален успех Мн.добър 4.50

    4.  Явяване на психологическо обследване.  Родителят получава дата за явяване на на детето на психологическо обследване при подаване на заявление. 

 • В деня на психологическото обследване родителят трябва да представи заверен  ученически бележник за завършен четвърти клас.

    5.  Попълване на анкета. На посочения в заявлението e-mail родителят получава анкета за родители, която трябва да попълни собственоръчно и да представи в Централния офис не по-късно от деня, в който детето се явява на обследване.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Записването на одобрените е в периода 05. 07. 2021 до 09. 07. 2021 г. вкл.
 • Родителите на одобрените деца ще получат на e-mail покана за сключване на договор и подробно описание на процедурата по записване.
 • При  сключване на договор и попълване на документи за записване,  родителите на новоприетите ученици заплащат  еднократно такса „записване“ в размер на 360 лв., както и комплект учебници за учебната 2021/2022 година – приблизително 100 лв.

УСЛОВИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ НАС, ЗА ПОКРИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТНО НИВО FLYERS ЗА ВЪНШНИ ДЕЦА:

 • Контролен тест за определяне на ниво – провежда се от методика на Дружеството.
 • За успешното полагане на изпитите на Университета Кеймбридж на учениците е необходима специализирана подготовка.
 • Организирането на изпита и  регистрацията на учениците се поема от екипа на Дружеството
 • Цена за явяване на изпита 155 лв. (обявената цена е валидна към 2020 г., цените за 2021 г. все още не са обявени от Британски съвет).

За допълнителни въпроси и информация се свържете с нас на посочените имейл и телефони в раздел контакти!