ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 2021/2022 г.

     

Уважаеми родители,

Моля, четете  информацията до край!
                                                                                     ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА
 • Приемът на учениците в подготвителна група на училището се извършва чрез ИСОДЗ за ПГУ по реда, определен с „Наредба за прием на деца в  общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община“
 линк към:  https://kg.sofia.bg/isodz/
 • Всеки родител е длъжен да се информира от интернет страницата на училището – партньор, в което  кандидатства, относно приема за учебната 2021/2022 година. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището.
 • Извънкласните дейности,  предлагани от Дружество „Луис Карол“, на територията на общинските училища, се извършват съобразно всички противоепидемични мерки, одобрени и прилагани в самото училище.

линкове към училищата партньори: https://www.55su.bg/  https://10sou.eu/   https://sou131.weebly.com/

 • Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество „Луис Карол“ има сключени договори, явили се на обследване и покрили необходимия минимум изисквания.
 • Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. 
                                                                                  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В „ЛУИС КАРОЛ“
    Приемът на заявления за ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение по програмата на Луис Карол“ за учебната 2021/2022 година стартира от 01. 03. 2021 г.  Заявления се приемат до 31.03.2021 г.
     След записване на учениците от първо класиране ще бъдат обявени свободни места (при наличие на свободни места) и срок за подаване на заявления за допълнителния прием.
    За учебната 2021/2022 година е предвиден прием на приблизително 150 деца в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС за училищата партньори:
    55 СУ „П.Каравелов“ – кв. Дървеница
   10 СУ „Траянов“ – жк Младост 1
   131 СУ „А.Тимирязев“ – жк Младост 4

 Документи се приемат в  ЦЕНТРАЛЕН ОФИС  с  работно време всеки ден от понеделник до петък от 09.00 часа до 17.30 часа. Съобразно разпоредбите на Министерството на здравеопазването Ви информираме, че в офиса ще се допуска по един родител за подаване на заявление. Даваме Ви също възможност заявлението да бъде изпратено на  имейл: info@luiskarol.com

адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1-Покрит зеленчуков пазар) бул. А.Сахаров №11, ТК „РЕЯ“ ет. 2, офис 37.

1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
    За прием – обучение по програмата на „Луис Карол“ в предучилищен клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2021 г. Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Дружеството, трябва да подаде в срок:
 • заявление – декларация за кандидатстване по образец,  че е запознат и е съгласен с условията по приема; 
 • при подаване на заявление родителят/настойникът представя акт за раждане на детето;
 •  датата за провеждане на обследването се определя след подаване на заявление.
 •  на посоченият от Вас e-mail ще получите: 

             1. Анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня,  в който детето ще се яви за тестово обследване. Анкетата се представя в Централния офис.
               2. Описание на компонентите, включени в обследването, което протича в рамките на 1  астрономически часа.

 • Явяването  на обследване се заплаща при подаване на заявление – 40 лв.
За родителите желаещи да подадат Заявление- Декларация за кандидатстване по електронен път:
     1. Анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня,  в който детето ще се яви за тестово обследване или сканиранd по e-mail.
    2. Описание на компонентите, включени в обследването, което протича в рамките на 1  астрономически часа.
   3. Явяване  на обследване се заплаща при подаване на заявление – 40 лв. по банковата сметка на Дружеството: UniCredit Bulbank IBAN:BG05UNCR70001522678141 в основание, моля запишете: 
„трите имена на детето -кандидат за обучение“.

 2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ

 •  Явяване на детето на тестово обследване  – децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит! Спазването на графика, определен предварително, и изпълнението на поставените условията е задължително.
 •  Подборната процедура  се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози – измерва когнитивните, езиковите и психомоторните умения на кандидатите с оглед на изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.
    Кандидатите, явили се на тестово обследване, получават  отговор на e-mail до две седмици след провеждане на обследването. В него ще бъде описан резултатът от обследването.  При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.
3. УСЛОВИЯ  И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ 
     Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване. При подписване на договор сe заплаща еднократна такса „записване“ в размер на 360 лв. В раздел „Извънкласни дейности можете да се запознаете с чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори и с таксите за обучение.
ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи за записване в „Луис Карол“  става след излизане на класацията в електронната система и записването на децата в училищата. 
4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 6  И  – ГОДИШНИ ДЕЦА
              Специализирана подготовка на детето не е необходима. То трябва да е усвоило необходимите за възрастта навици и умения. За улеснение на родителите, желаещи допълнително да работят с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература.
         На училище с играавтори: проф. д-р Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева, Издателска къща Анубис“, 2013 г.

Играя и уча. Концентрация за 5- 6 години, изд.  Просвета

КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика.