ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 г

     Уважаеми родители,

        Информацията в падащото меню за прием на ученици за ПЪРВИ клас през учебната 2021/2022 година ще бъде обновена след 01. 03. 2021 г.

  Моля, четете  информацията докрай!
                                                                   ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА
 • Приемът на учениците в първи клас на училищата се извършва по реда, определен от Столичния общински съвет и Педагогическия съвет на съответното училище.
 •  Всеки родител е длъжен да се информира относно приема за учебната 2020/2021 в училището, което е избрал от неговата  интернет  страницата  или на място – в училището . 
 • Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището. 
 • Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество Луис Карол“ има сключени договори, спазвайки  както реда и правилата на учебното заведение, така и Правилника за вътрешния ред на Дружество Луис Карол“. 
                                                                   ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В ЛУИС КАРОЛ“
    ПРИЕМЪТ на заявления за ежедневно изучаване на английски език в извънкласна форма на обучение  по програмата на Луис Карол“ за учебната 2020/2021 година ще стартира на 23. 03. 2020 г.

 

1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
     Срокът  за подаване на заявления  е  удължен до 15. 05. 2020 г. Документи се приемат в ЦЕНТРАЛЕН ОФИС  на  Дружеството с адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1-Покрит пазар), бул. „А. Сахаров“ № 11,  комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37   от 09:00 часа до 17:30 часа. 

Съобразно разпоредбите на Министерството на здравеопазването Ви информираме, че в офиса ще се допуска по един родител за подаване на заявление. Даваме Ви също възможност заявлението да бъде изпратено на  имейл: info@luiskarol.comЗаявление-Декларация Първи клас

    За учебната 2020/2021 е предвиден прием на приблизително 70 деца в ПЪРВИ клас за училищата партньори – 55 СУ „П. Каравелов“ – кв. Дървеница, 10 СУ „Т. Траянов“ – жк Младост 1, 131 СУ „К. А. Тимирязев“ – жк Младост 4. Приемът е разпределен както следва:
 • за допълване на вече съществуващи групи – 20 деца за 10 СУ,  55 СУ и  131 СУ .
 • за новосформиращи се групи –  50 деца  за  55 СУ и 131 СУ
  1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
     За прием – обучение по програмата на Луис Карол“ в първи клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 7 години през 2020 г.
    Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава  по  програмата на Дружеството, подава в срок:
 • заявление за кандидатстване по образец и декларира, че е запознат и  е съгласен с  условията по приема;
 • при подаване на заявление родителят/настойникът представя акт за раждане на детето.
 • дата за провеждане на изпит по английски език и тест за училищна готовност се определят след подаване на заявление.
 • на посочения от Вас в заявлението e-mail  ще получите:
         1. Анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите в централния офис не по-късно от деня, в който детето ще се яви на изпита.
         2. Темите по английски език и примерен тест за училищна готовност.
 •  Явяването на детето на изпита се заплаща в деня на подаване на заявлението – 40 лв.
Продължителността на изпита е с времетраене 60 минути.
   2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ
 •     Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и преподавател по английски език. Измерват се когнитивните, езиковите и психомоторните умения на кандидатите с оглед на  ежедневното изучаване на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.
 • Кандидатите, явили се на изпит, получават отговор на e-mail до две седмици след провеждане на изпита. В него ще бъде описан резултатът от изпита. При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.
   Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете след предварителна заявка на e-mail. Разглеждането на работите е след 30. 06. 2020 г. по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.
    След прием и записване на детето при наличие на свободни места в  групите с втори чужд език – руски или испански, детето може да бъде влючено в такава. 
  3УСЛОВИЯ И РЕД ЗАПИСВАНЕ :
 ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след излизане на официалната класация и след записването на учениците в  училищата.
 • Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване. 
 • При подписване на договор сe представя вх. №, под който детето е записано в училището. 
 • Заедно с попълване на  документите  за записване се  заплаща еднократна такса „записване“ в размер на 360 лв. 
 • В раздел Извънкласни дейности може да се запознаете с чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори, и  с таксите за обучение.
 •  Задължително условие: Всички новоприети деца за обучение по програмата в първи клас от учебната 2020/2021 г. трябва да посещават двуседмичен интензивен курс по английски език в периода 31. 08. 2020 г. до 14. 09. 2020 г. включително.
ПОЛЗИ И ЦЕЛИ НА КУРСА: Програмата за летния интензивен курс – „Готови за първи клас“ има за цел да подготви бъдещите ученици:
 • за новата училищна среда, в която ще попаднат;
 • за нейните нови изисквания;
 • за разнообразието от необходими умения;
 • за трупането на нови знания, за които е нужна стабилна основа;
    В ежедневния график на заниманията редуваме различни дейности по:
 • изучаване на чужди езици;
 • затвърждаване и обогатяване на знанията до момента по всички останали предмети;
 • запознаване с методиките, ритъма и преподавателите в нашата организация;
Курсът е целодневен – от 08:30 до 17:30 часа, с осигурен обяд и следобедна закуска, и се заплаща допълнително в срок до  30.07.2020 г.
 4. КОМПОНЕНТИ, ИЗРАЗЯВАЩИ ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ
    Убедете се притежава ли Вашият бъдещ първокласник следните характеристики:
    Социално развитие: детето е общително, неагресивно, лесно се адаптира към нова обстановка /на гости, при пътуване /;
    Умения за организация: изпълнява задача по образец, довежда работата докрай, забелязва допуснатите неточности и грешки;
    Умее ли детето да действа по правила и да контролира своите действия;
    Общо развитие: има елементарен запас от знания за обкръжаващия свят, за себе си, открива сходства и различия в предметите, умее да прави изводи;
    Развитие на вниманието и паметта: може да концентрира вниманието си 10 – 15 минути, да запомни 10 различни думи или четиристишие след три-четири повторения;
    Ниво на развитие на речта: това е един от най-важните критерии за готовност за училище.
    Речево развитие: произнася ясно всички звукове, построява правилно изреченията си, може да състави разказ по картинки; развитие на фонематичния слух;
    Фина моторика и зрително-моторна координация: без тях детето ще се затруднява да пише. Обърнете внимание как то държи молива или флумастера. Оцветяването е важен момент от предварителната подготовка на детето за училище. Следете да не  излиза от контура на картинката и да не остават бели полета във вътрешността на изображението. Не пропускайте да забележите как детето държи ножичката и колко успешно умее да изрязва с нея;
    Зрително-пространствено възприятие: детето е способно  да прерисува фигури, букви, цифри, да различава тяхното положение в пространството  /горе – долу, ляво – дясно/;
    Личностно развитие: детето има желание да се учи, стреми се да направи нещо добро и похвално, активно се интересува от новото, разбира кое е добро и кое е лошо.
 5. Препоръчителна литература за подготовка на 6- и 7- годишни деца:
   1.  На училище с игра“ –  автори:  проф. д-р  Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева, Издателска къща Анубис“, 2013 г. 
   2.  КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика.