ЗА УЧИЛИЩЕТО

Сградата на частното ни училище се намира на ул. Михаил Тенев №6  – Б (непосредствено до The Mall на Цариградско шосе)

От началото на месец февруари 2022 година започва работа по изпълнение на проекта за обновяване на физическата среда в сградата на училището. До края на месец август 2022 г. проектът ще бъде изпълнен.

Учебната 2022/2023 година за учениците в ЧНУ „Луис Карол“ ще започне на 01. 09. 2022 година в обновената сграда.

За учениците в училището ще бъдат на разположение:

✅ Класни стаи

✅ Зала за изяви на учениците

✅ Вътрешен двор със зеленина и стъклен, отварящ се покрив

✅ Кухня и бюфет

✅ Зала за спортни дейности

✅ Логопедичен кабинет

✅Медицински кабинет

Зелена класна стая, където учениците ще имат възможност сами да отглеждат растения, както и да провеждат определени часове на открито.