За нас

 

 

     Повече от 17 години прилагаме единствен по рода си образователен модел в България, като си партнираме с общински училища в София.

       Предлагаме обучение и възпитание, съобразени със съвременните потребности на децата, като си партнираме с училищата, в които те са ученици.

       Ние съчетаваме ежедневно чуждоезиково обучение със самоподготовката в училище по общообразователните предмети, както и цялостната грижа за детската личност. Осигуряваме на своите ученици квалифицирани педагози, логопедични услуги, психологическа подкрепа и училище за родители. Към днешна дата обучаваме деца от 6- до 14-годишна възраст.

       В програмата за учениците от 5. до 7. клас са включени и часове по МАТ и БЕЛ, като крайната цел е успешно представяне на националното външно оценяване в 7. клас.

     КРАТКА ИСТОРИЯ: Образователна организация „Луис Карол“ стартира дейността си през учебната 2005/2006 година с името „Послушковци“ в 55 СУ Петко Каравелов. Идеята, с която започнахме, е извънкласни занимания и ежедневно чуждоезиково обучение на деца от 7- до 11-годишна възраст.

       На по-късен етап в програмата включихме и ранното чуждоезиково обучение за деца от 6-годишна възраст и различни занимания в клубове по интереси, както и изучаване на руски и испански език като втори чужд език. Към днешна дата работим в партньорство с три общински  училища в София.

       От учебната 2022/2023 година започваме партньорство с общинско училище в Пловдив – ОУ „Д-р Петър Берон“.         

        МИСИЯ: Работа в посока изграждане и формиране на детската личност.  Разработили сме различни проекти и програми, които имат за цел да изградят личен стил и да формират увереност и креативност у учениците ни.

                        „Човечеството дължи на децата най-доброто, което може да даде.“

                   ООН,  „Декларация за правата на детето“  

       ОПИТ: До момента, за 19 години, имаме 5000 обучавани  ученици. Над 90% от тях успешно са се реализирали в елитни гимназии и университети в България и Европа.

       УСПЕХИ: Сертифициран център от Университета Кеймбридж за подготовка на ученици за явяване на изпит за междунараден сертификат за владеене на английски език.

         РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

       На 01. 09. 2022 година отваря врати Частно училище „Луис Карол“ – плод на дългогодишен труд и натрупан опит в сферата на образованието и възпитанието на децата.

     Обучението на децата е нашата основна цел, но екипът ни полага усилия и за социалния живот в Дружеството, като реализира свои авторски проекти, които се предоставят на родителите и децата доброволно и безплатно.

                                        ПОСЛЕДНИЯТ НИ ПРОЕКТ Е СПОРТЕН  ПРАЗНИК ПОД НАСЛОВ:

                                                              „ВРЕМЕТО ЛЕТИ, ПОИГРАЙ С МЕНЕ ТИ“

        Времето, прекарано с децата, е най-важното и те го знаят. Провокирани от тяхното желание да прекарат време с възрастните, се обединихме около идеята да посрещнем пролетта на 2019 година на открито и да им покажем, че знаем отборни игри и можем да се забавляваме заедно.

 • Посредством игрите да дадем пример на децата как се сформира екип и как се работи в него.

 • Да покажем, че всеки участник е важен за крайния резултат и е част от едно цяло. 

                      ПРОЕКТ „ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – КАТО ЧАСТ ОТ ЛИЧНОСТТА“ от 2012 година до сега.

    За нравственото обогатяване сме помислили с провеждането на часове по добродетели. Те са уникални за нашата Организация и очаквани с нетърпение от учениците. 

        Ние вярваме, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва и да умеят успешно да представят себе си. Стараем се да предложим многопластово обучение, което да подпомогне изграждането на успешни личности.  

                      „Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“

   За нас добродетели са както уважението, състраданието и честността, така и вежливостта и добрите обноски, умението да се оставя положително първо впечатление и адекватното държание в различни ситуации.

 

                                      ПРОЕКТ „ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ“ от 2015 година до сега.

Защо е важно?

 • Обогатява речника

 • Изгражда грамотността

 • Стимулира развитието на въображението

 • Развива функционалното мислене

  Четенето и преразказът от ранна детска възраст са важни за ученето през целия живот.

 

                                 ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В КЛАС“ от 2017 година до сега.

Необходимост от проекта:

 •   Липсва тясна връзка между всички участници в образователния процес:  училище – деца – родители.

 • Родителите придобиват впечатления от децата и учителите „извън“ училището.

 Цел на проекта:

 • Да даде възможност на родителите да съпреживеят част от учебното всекидневие на децата си.

                                 ПРОЕКТ „СЕМЕЙНО УЧИЛИЩЕ“ от 2018 година до сега.

    Следвайки убеждението, че родителството е важна роля за всеки човек, която изисква знания и умения, за които обществото не ни подготвя в достатъчна степен,  Дружество „Луис Карол“ отвори семейно училище. Целта е от професионална гледна точка и от позицията на  наблюдатели на често срещани проблеми в отношенията между родители и деца да се предостави полезна информация за родителите, които се интересуват от съвременното познаване и обяснение на детското развитие.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

     Заедно с родителите и децата от Дружеството редовно  участваме в благотворителни каузи, като осигуряваме средства за тях.

 ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

       В преподаването на английски език „Луис Карол” има над шестнадесет опит. От 2012 г. в програмата ни е застъпен руски език като втори чужд език, а от 2017 г. – и испански език.

    Английският език се изучава  ежедневно като основен и е задължителен за всички обучаващи се по програмата.

   В дейността, свързана със сертифицирането на децата, изучавали английски език по програмата на Дружеството си партнираме с Британския съвет за България по програмата Addvantagе /програма за международно сертифициране на деца от Университета Кеймбридж/.

       Като партньор по програмата Addvantage на Британския съвет екипът на Дружество „Луис Карол“ е награден с бронзов статут.

                                                                                                  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 • За учебните системи и учебната литература по английски език наш партньор е BookHouse – официален представител на Oxford University Press за България.

 • За културните мероприятия на децата се грижат Театрална къща „Хора и кукли” и Театър „Вилекула“.

       Нашият екип гарантира качество само и единствено за чуждоезиковото обучение в извънкласните занимания, провеждани и организирани от нас, в рамките на договорните отношения с училището партньор.

ПЪРВАТА СТЪПКА Е МЪЛЧАНИЕТО.
ВТОРАТА Е СЛУШАНЕТО,
ТРЕТАТА Е ЗАПОМНЯНЕТО,
ЧЕТВЪРТАТА – ПРАКТИКУВАНЕТО.