ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА КАНДИДАТИ ЗА 1 КЛАС МОГАТ ДА СЕ СВЪРЖАТ С НАС НА ИМЕЙЛ: contact@luiskarol.com, ЗА ДА ПОЛУЧАТ ТЕМИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕН НЕ ПО-РАНО ОТ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ МАЙ 2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА СЛЕД 15.02.2023 г.

Уважаеми родители,

Дружество “Луис Карол” обявява прием на 5 групи ученици за извънкласно чуждоезиково обучение в ПЪРВИ  за учебната 2022/2023 година.

  Моля, прочетете  информацията докрай!

              🏫 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩАТА ПАРТНЬОРИ 🏫

📍Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество „Луис Карол“ има сключени договори, и след като са се явили на обследване и са покрили необходимия минимум изисквания.

 📌Приемът на учениците в ПЪРВИ клас в училищата се извършва чрез ИСОДЗ за ПЪРВИ клас по реда, определен с Наредбата за прием на деца в общинските детски заведения, подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община. 👉 линк към:  https://kg.sofia.bg/isodz/ 

❗Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което детето е класирано от ИСОДЗ, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището.

❗Извънкласните дейности, предлагани от Дружество „Луис Карол“ на територията на общинските училища, се извършват съобразно сключените с училищата договори при спазване на противоепидемичните мерки, одобрени и прилагани в съответното училище.

линкове към училищата партньори

  55 СУ „П.Каравелов“ – кв. Дървеница

 10 СУ „Траянов“ – жк Младост 1

 131 СУ „А.Тимирязев“ – жк Младост 4

📍Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на Дружество „Луис Карол“. 

          👇👇👇  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В „ЛУИС КАРОЛ“  👇👇👇

      ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ДО 10. 06. 2022 г.:

 ✅ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС  на  Дружеството с адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1- Покрит пазар), бул. „А. Сахаров“ № 11,  комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37 от 09:00 часа до 17:30 часа в работни дни.

❗Съобразно разпоредбите на Министерството на здравеопазването Ви информираме, че в офиса ще се допуска по един родител за подаване на заявление. Възможно е да се наложи да изчакате своя ред пред централния офис.

 1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 ✅  За прием – по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на „Луис Карол“ в ПЪРВИ клас могат да кандидатстват всички деца, навършващи 7 години през 2022 г.

 ✅  Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Дружеството, подава заявление за явяване на тестово обследване и изпит по английски език в централния офис или електронно след 01. 03. 2022 г.

📩На посочения от Вас в заявлението e-mail  ще получите:

📃темите по английски език;

📃 описание на компонентите, включени в теста и показващи готовността на детето за училище;

 ✅ входящ номер от подадено заявление за прием.

📍Явяването на детето на изпита се заплаща (50 лв.) на място в деня на подаване на заявлението или по банкова сметка на Дружеството до три дни от получаване на входящ номер – IBAN: BG92INTF40015080484836; BG05UNCR70001522678141

❗ В “Основание”, моля, запишете трите имена на детето кандидат за обучение и вх. номер от подаденото заявление.

 2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ 

 Времетраене на изпита: ⏳60 минути.  

👉Изпит по английски език и обследване на 13.06.2022 г.

👉Явилите се на 13.06.2022 г. ще получат резултати в срок до 16. 06. 2022 г. Моля, в случай че до 17:00 часа на 16. 06. 2022 г.  не сте получили на посочения e-mail резултат, свържете се с нас.   

               3. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ

  Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози, психолози и преподаватели по английски език, и се провежда на два етапа:

📝Тест за училищна готовност – измерва когнитивните, езиковите и психомоторните  умения на децата кандидати с оглед на ежедневното изучаване на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

📝Изпит по английски език – има за цел да установи придобитите от детето знания по темите, изпратени Ви на е-mail. 

📩Кандидатите, явили се на изпит, получават на e-mail отговор (одобрен/неодобрен) до десет работни дни след провеждане на изпита. При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.

📩Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете след предварителна заявка на e-mail. Разглеждането на работите ще бъде възможно след 30. 06. 2022 г. по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.

❗След прием и записване на детето и при наличие на свободни места в групите с втори чужд език – руски или испански, детето може да бъде включено и в тези групи. 

  4. УСЛОВИЯ И РЕД 3А ЗАПИСВАНЕ :

👉Записване на приетите в “Луис Карол” след първо класиране – от 08:30 часа на 07. 06. 2022 г.  до 17:30 часа на 09. 06. 2022 г. 

 ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след излизане на официалната класация в ИСОДЗ и след записването на учениците в  съответните училища партньори. 

✅ Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване. 

✅ При подписване на договор задължително сe представя вх. номер, под който детето е записано в училището партньор. 

✅ Заедно с попълване на документите за записване се заплаща еднократна такса записване в размер на 360 лв., представляваща двустранна гаранция за страните.

✅ В раздел Чуждоезиково обучение в училищата партньори може да се запознаете подробно с условията, програмата и таксите за чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори.

📍Задължително условие: Всички новоприети деца за обучение по програмата от ПЪРВИ клас на учебната 2022/2023 г. посещават двуседмичен интензивен курс по английски език в периода 31. 08 до 14. 09. 22 г. включително. 

  📍📍📍 Имайте предвид, че при евентуална промяна на датата за начало на учебната 2022/2023 година ще бъде променен и периодът за провеждане на интензивния курс.

📚ПОЛЗИ И ЦЕЛИ НА КУРСА: Програмата за летния интензивен курс – „Готови за първи клас“, има за цел да подготви бъдещите ученици:

📌за новата училищна среда, в която ще попаднат;

📌за нейните нови изисквания;

📌за разнообразието от необходимите умения;

📌за трупането на нови знания, за които е нужна стабилна основа.

    В ежедневния график на заниманията редуваме различни дейности по:

📁изучаване на чужди езици;

📁затвърждаване и обогатяване на знанията до момента по всички останали учебни предмети;

📁запознаване с методиките, ритъма и преподавателите в нашата организация.

🌞☝Курсът на обучение е целодневен – от 08:30 до 17:30 часа на всеки работен ден. Цена на курса: 320 лв., с осигурен обяд и следобедна закускаЗаплаща се в срок до  29. 07. 2022 г. 

 5. Препоръчителна литература за подготовка на 6- и 7-годишни деца:

    📕 „На училище с игра“, автори: проф. д-р Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева, Издателска къща „Анубис“, 2013 г. 

    📕КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика.

Екипът на „Луис Карол“