ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2024/2025 година.

null

Информация относно приема в ПЪРВИ КЛАС за учебната   2024/2025 година.

👉Приемът на заявления за кандидатстване стартира от 04.03.2024 г.

✅ ДАТА НА ТЕСТОВО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 11.05.2024 г

👉 За да получите темите от конспекта по английски език на „Луис Карол“, моля напишете имейл на contact@luiskarol.com

         От децата, започващи обучението си по нашата програма от 1.клас, очакваме основни познания по езика, съобразени с тяхната възраст. Това е основата, на която стъпват, за да се впишат уверено в програмата.

        Чуждоезиково обучение на “Луис Карол” има високи цели и стандарти.

        Ключово за постигането им е плавното, но ежедневно обучение по езика от предучилищна възраст. Това прави възможно децата да трупат голям обем знания, в рамките на учебния ден, без да се чувстват претоварени. Повече за програмата, може да видите ТУК

За прием по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на „ЛУИС КАРОЛ“ в ПЪРВИ КЛАС могат да кандидатстват всички деца, които ще се обучават в:

68.СУ “ Акад. Никола Обрешков“

142.ОУ “ Веселин Ханчев“

55.СУ „П. Каравелов“

131.СУ К. А.Тимирязев“

10.СУ „Т.Траянов“

📝Кратко описание на нашата дейност 

👉Заявление можете да подадете:

  1. На ХАРТИЕН НОСИТЕЛ – заявлението се подава в централния офис с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. “А. Сахаров” № 11, ТК “РЕЯ”, ет. 2 от 08:30 до 17:30 часа. За контакт: 0886 541 097

или

  1. ЕЛЕКТРОННО

✅   След подаване на заявление ще получите: входящ номер и час за явяване на тестово обследване и изпит по английски език на 11.05.2024 г.

📌 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩАТА  ПАРТНЬОРИ

📌 Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество „Луис Карол“ има сключени договори, и след като са се явили на обследване и са покрили необходимия минимум изисквания.

 📌 Приемът на учениците в ПЪРВИ клас в училищата се извършва чрез ИСОДЗ за ПЪРВИ клас по реда, определен с Наредба за прием на деца в общинските детски заведения, подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

📌 Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което детето е класирано от ИСОДЗ, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището.

📌 Извънкласните дейности, предлагани от Дружество „Луис Карол“ на територията на общинските училища, се извършват съобразно сключените с училищата договори при спазване на противоепидемичните мерки, одобрени и прилагани в самото училище.

📌 Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на Дружество „Луис Карол“.

Линкове към училищата партньори
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В „ЛУИС КАРОЛ“

Заявления се приемат в централния офис на дружеството или електронно.

В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС  на дружеството с адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1- Покрит пазар), бул. „А. Сахаров“ № 11,  комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37 от 09:00 часа до 17:30 часа в работни дни или ЕЛЕКТРОННО.

✅ За прием по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на „Луис Карол“ в ПЪРВИ клас могат да кандидатстват всички деца, навършващи 7 години през 2024 г.

✅ Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Дружеството, подава заявление за явяване на тестово обследване и изпит по английски език в централния офис или електронно от 04. 03. 2024 г.

📩На посочения от Вас в заявлението e-mail ще получите:

✅ входящ номер от подадено заявление за прием;

📃 темите по английски език за изпита;

📃 описание на компонентите включени в теста и показващи готовността на детето за училище;

📍Явяването на детето на изпита се заплаща (50 лв.) на място в деня на подаване на заявлението или по банковата сметка на Дружеството до три дни от получаване на входящ номер.

❗ В “Основание”, моля, запишете трите имена на детето кандидат за обучение и вх. номер от подаденото заявление.

Времетраене на изпита – ⏳60 минути. 

30 минути –  тест за училищна готовност;

30 минути – изпит по английски език;

👉 Дата на провежда:  11.05.2024 г.

🏫 Място на провеждане: Частно начално училище „Луис Карол“ с адрес: жк Младост 1, ул.Методи Андонов-6

Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти по детско развитие, включващ педагози, психолози и преподаватели по английски език, и се провежда на два етапа:

📝Тест за училищна готовност – измерва когнитивните, езиковите и психомоторните  умения на децата кандидати с оглед на ежедневното изучаване на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

📝Изпит по английски език – има за цел да установи придобитите от детето знания по темите, изпратени Ви на е-mail.

📩Кандидатите, явили се на изпит, получават на e-mail отговор (одобрен/неодобрен) до десет работни дни след провеждане на изпита. При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.

📩Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете след предварителна заявка на e-mail.  Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.

❗След прием и записване на детето и при наличие на свободни места в групите с втори чужд език – руски или испански, детето може да бъде включено и в тези групи.

👉Записване на приетите в “Луис Карол” и записани в училище след първо класиране – от 08:30 часа на 07. 06. 2023 г.  до 17:30 часа на 09. 06. 2023 г. /предстои актуализиране/

 ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след излизане на официалната класация в ИСОДЗ и след записването на учениците в  съответните училища партньори.

✅Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване.

✅При подписване на договор задължително сe представя вх. №, под който детето е записано в училището-партньор.

✅Заедно с попълване на  документите  за записване се заплаща еднократна такса записване, представляваща двустранна гаранция, в размер на 400 лв.

✅В раздел Чуждоезиково обучение в училищата партньори може да се запознаете подробно с условията, програмата и таксите за чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори.

📍Задължително условие: Всички новоприети деца за обучение по програмата от ПЪРВИ клас на учебната 2024/2025 г. посещават двуседмичен интензивен курс по английски език в периода 30. 08 до 13. 09. 24 г. включително. 

📚ПОЛЗИ И ЦЕЛИ НА КУРСА: Програмата за летния интензивен курс – „Готови за първи клас“, има за цел да подготви бъдещите ученици:

📌за новата училищна среда, в която ще попаднат;

📌за нейните нови изисквания;

📌за разнообразието от необходимите умения;

📌за трупането на нови знания, за които е нужна стабилна основа.

В ежедневния график на заниманията редуваме различни дейности по:

📁изучаване на чужди езици;

📁затвърждаване и обогатяване на знанията до момента по всички останали учебни предмети;

📁запознаване с методиките, ритъма и преподавателите в нашата организация.

🌞☝Курсът на обучение е целодневен – от 08:30 до 17:30 часа на всеки работен ден. Цена на курса: 380 лв., с осигурен обяд и следобедна закуска.  Заплаща се в срок до  31. 07. 2024 г. 

5. Препоръчителна литература за подготовка на 6- и 7-годишни деца:

  📗 „На училище с игра“ – автори: проф. д-р Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева,      Издателска къща „Анубис“, 2013 г.

📗 Уча Мога Знам – Звукове и букви, четене и слухово възприятие

📗 Уча Мога Знам – Зрително възприятие, внимание и ориентация

издател: РААБЕ БЪЛГАРИЯ