ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за учебната 2024/2025 година.

null

Информация относно прием в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за учебната  2024/2025 година.

👉Приемът на заявления за кандидатстване стартира от 04. 03. 2024 г.

За прием по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на „ЛУИС КАРОЛ“ в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА могат да кандидатстват всички деца, които ще се обучават в:

142. ОУ “ Веселин Ханчев“ кв. Красно село 

55. СУ „П. Каравелов“ кв. Дървеница

10. СУ „Т.Траянов“ ж.к. Младост 1

📌  В 131. СУ „К. А.Тимирязев“  и 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ няма прием в подготвителна група за учебната 2024/2025 година.

📝Кратко описание на нашата дейност  

👉Заявление можете да подадете:

  1. На ХАРТИЕН НОСИТЕЛ – заявлението се подава в централния офис с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. “А. Сахаров” № 11, ТК “РЕЯ”, ет. 2 от 08:30 до 17:30 часа. За контакт: 0886 541 097

или

  1. ЕЛЕКТРОННО

Моля, прочетете информацията докрай! Важна е за Вас!

📌  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩАТА  ПАРТНЬОРИ

 Приемът в училището-партньор за ПГУ се извършва чрез ИСОДЗ за ПГУ по реда, определен с Наредба за прием на деца в общинските детски заведения, подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

📌 Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което детето е класирано от ИСОДЗ, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището.

📌 Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на Дружество „Луис Карол“.

Линкове към училищата партньори
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В „ЛУИС КАРОЛ“

✅ За прием по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на „Луис Карол“ в ПГУ могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2024 г.

✅ Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Дружеството, подава заявление за явяване на тестово обследване в централния офис или електронно.

✅ Заявления се приемат от 04.03.2024 г.

✅ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС  на  Дружеството с адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1- Покрит пазар), бул. „А. Сахаров“ № 11,  комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37 от 09:00 часа до 17:30 часа в работни дни или ЕЛЕКТРОННО

📩На посочения от Вас в заявлението e-mail ще получите:

📃 описание на компонентите включени в обследването;

✅ входящ номер от подадено заявление за прием;

✅ час за явяване на обследване;

📍Явяването на детето на обследването се заплаща (50 лв.) на място в деня на подаване на заявлението или по банковата сметка на Дружеството до три дни от получаване на входящ номер.

❗ В “Основание”, моля, запишете трите имена на детето кандидат за обучение и вх. номер от подаденото заявление.

Времетраене на обследването – ⏳60 минути.  

🏫Място на провеждане:  Частно начално училище „Луис Карол“ с адрес: жк: Младост 1, ул.Методи Андонов-6.

📝Явяване на детето на тестово обследване – децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит, то измерва когнитивните, езиковите и психомоторните  умения на кандидатите с оглед на  ежедневното изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Спазването на графика, определен предварително, и изпълнението на поставените условия е задължително.

Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти по детско развитие, включващ педагози и психолози.

Времетраене на обследването – ⏳60 минути.  

Дата на провеждане: Определя се след подаване на заявление.

🏫Място на провеждане:  Частно начално училище „Луис Карол“ с адрес: жк: Младост 1, ул.Методи Андонов-6.

📝Явяване на детето на тестово обследване – децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит, то измерва когнитивните, езиковите и психомоторните  умения на кандидатите с оглед на  ежедневното изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Спазването на графика, определен предварително, и изпълнението на поставените условия е задължително.

Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти по детско развитие, включващ педагози и психолози.

📩Кандидатите, явили се на обследване, получават  на e-mail отговор (одобрен/неодобрен) до десет работни дни след провеждане на изпита. При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.

📩Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете след предварителна заявка на e-mail. Разглеждането на работите ще бъде възможно след  предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.

👉Записване на приетите в “Луис Карол” и записани в училище след първо класиране – от 08:30 часа на 13. 05. 2024 г.  до 17:30 часа на 22. 05. 2024 г. 

 ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след излизане на официалната класация в ИСОДЗ и след записването на учениците в  съответните училища партньори.

✅Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване.

✅При подписване на договор задължително сe представя вх. №, под който детето е записано в училището.

✅Заедно с попълване на  документите  за записване се заплаща еднократна такса записване, представляваща двустранна гаранция, в размер на 400 лв.

✅В раздел Чуждоезиково обучение в училищата партньори може да се запознаете подробно с условията, програмата и таксите за чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори.

 5. Препоръчителна литература за подготовка на 5- и 6-годишни деца:

  📗Уча. Мога. Знам.“ – фина моторика и графични умения – Издателство РААБЕ.

📗“Уча. Мога. Знам.“ –  Тръгвам на училище 1 – 5-7 години-Издателство РААБЕ

Eкипът на „Луис Карол“