ПРИЕМ за 5.клас НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

ПРИЕМ  за 5. клас за учебната 2022/2023 за НАСТОЯЩИ ученици, които се обучават по програмата на Дружество „Луис Карол” до четвърти клас:

                             ❗Моля, прочетете цялата информация

Дружество „Луис Карол” обявява прием нa 4 групи ученици за извънкласно чуждоезиково обучение на деца в пети клас през учебната 2022/2023 г

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Подаване на заявление за пети клас в срок от 01. 06. 2022 г. до 15. 06. 2022 г. в централния офис на Дружеството.

Явяване на изпит за покриване на сертификатно ниво А2  FLYERS на *11. 06. 2022 г. или *16. 06. 2022 г.

Подалите заявление и явили се на изпит или представили сертификат от Университета Кеймбридж за ниво А2  FLYERS, е необходимо в  срок от 27. 06. 2020 г. до 30. 06. 2020 г. да сключат договор за обучение в централния офис. 

 При подписване на договор се заплаща комплектът учебници за учебната 2022/2023 г.  Цена: приблизително 110 лв.

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

📌 Часовете по английски език ще се провеждат ежедневно по един астрономически час след приключване на редовните часове по програмата на училищата партньори на Дружеството.

📌 Годишна такса – Английски език за учебната 2022/2023 г. – 2400 лв. или 10 вноски по 240 лв.

* Допълнителни курсове:

✅ математика

✅ български език и литература

📌 Часовете по МАТ и БЕЛ ще се провеждат всеки ден от понеделник до четвъртък (включително) с продължителност 45 минути.

📌  За допълнителните курсове се доплащат по 120 лв. за всеки предмет.

📌 Сумите, посочени за доплащане на допълнителните курсове, са в сила единствено в случаите, когато са в съчетание с курса по английски език.

       📕 Повече за целите, програмата и очакваните резултати от чуждоезиковото обучението от 5. до 7. клас можете да прочетете на luiskarol.com в раздел  Чуждоезиково обучение в училищата партньори.

     📘 Повече за целите, програмата и очакваните резултати от обучението по БЕЛ и

МАТ от 5. до 7. клас  можете да прочетете на luiskarol.com в раздел Академия.

*За учениците на 55. СУ “П. Каравелов” се предлага само чуждоезиково обучение във времевия диапазон между 13:30 до 15:30 часа. Графикът се съобразява със сутрешната програма на учениците, след започване на учебната година.

                                            ПРИМЕРЕН ГРАФИК – Академия “Луис Карол”

Английски език14:00 до 15:00 часа –  от понеделник до петък (включително)
Междучасие15:00 до 15:15 часа
БЕЛ15:15 часа до 16:00 часа – от понеделник до четвъртък (включително)
Междучасие16:00 часа до 16:15 часа
МАТ16:15 часа до 17:00 часа – от понеделник до четвъртък (включително)

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ДРУЖЕСТВО „ЛУИС КАРОЛ”, ЗА СЕРТИФИКАТ НА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАЛИ СЕ В ДРУЖЕСТВОТО: НА ДАТА 11. 06. 2022 г. или 16. 06. 2022 г.

✅ За успешното полагане на изпитите на Университета Кеймбридж от учениците е необходима специализирана подготовка, която се поема безплатно от Дружество „Луис Карол” и ще се провежда в редовните часове от преподавателите по специално изготвена програма. 

✅ Организирането на изпита и регистрацията на учениците се поема от екипа на Дружеството. 

✅ Цена на Британския съвет за явяване на изпит, ниво А2  FLYERS – 159 лв.

✅ Децата, регистрирани от Дружество „Луис Карол”, ползват отстъпка от 5% от цената на изпита.

          ❗Срокът за записване на ученика за явяване на изпит и внасяне на пълната такса за него е: от 15. 03. 2022 до 15. 04. 2022. в централния офис. 

          ❗При заплащането на таксата е необходимо да впишете следните данни в таблицата, която ще Ви бъде предоставена:

✅ име на детето на български език и еквивалента му на латиница;

✅ дата на раждане на детето;

✅ датата, на която предпочитате детето да се яви на изпит – 11. 06. или 16. 06. 2022 г.

         ❗Моля, имайте предвид, че не гарантираме възможността за смяна на посочената от Вас дата за явяване на изпит!

     📌 Таксата, която плащат родителите, включва: 

✅провеждането на изпита от екипа на Британския съвет за България;

✅проверката и оценяването на теста от Университета Кеймбридж в Англия;

✅сертификат

Екипът на „Луис Карол“